Webinar due diligence-stappen 2 en 3

Onlangs organiseerde het Convenant IMVB Pensioenfondsen een webinar over de due diligence-stappen 2 en 3: identificeren en mitigeren van (potentiële) negatieve impacts. Dit is een praktische handreiking aan pensioenfondsen voor hun invulling van de OESO-richtlijnen. Het webinar is nu terug te zien.

Overeenkomst tekenen © Shutterstock

Tijdens de presentaties van David Vermijs van Shift en Pieter de Graaf van Stichting Pensioenfonds voor de Huisartsen (SPH), werd duidelijk dat er onduidelijkheid is over de mogelijkheden die pensioenfondsen hebben bij het implementeren van due diligence en de verantwoordelijkheden die hierbij horen.

Vermijs gaf een uitgebreide toelichting op het identificeren en mitigeren van (potentiële) negatieve impacts (stappen 2 en 3 van het due diligence-proces). Hij noemde hierbij dat salient issues het centrale uitgangspunt zou moeten zijn voor prioritering, eventueel aangevuld door deelnemersvoorkeuren zoals beschreven in de convenantsafspraken. Daarbij gaf hij ook aan dat er alternatieve manieren zijn om invloed aan te wenden behalve de gangbare manieren van desinvestering en engagement. Stemmen, het vormen van coalities, multi-stakeholderinitiatieven en transparantie zijn hier voorbeelden van.

De Graaf ging in op de praktische implementatie voor een (middelgroot) pensioenfonds. Hij schetste praktische dilemma's die pensioenfondsen tegenkomen, aangezien zij vaak te veel verschillende beleggingen hebben om een individuele risico-identificatie te kunnen uitvoeren. Om het proces behapbaar te houden, maakt SPH per sector een inschatting van de grootste risico's op basis van de ESG data-provider. Deze wordt aangevuld door specifieke MVB-thema's die SPH heeft uitgekozen, te weten gezondheid en klimaat. Hierbij riep De Graaf op om krachten tussen pensioenfondsen te bundelen. Dit is ook getoetst bij andere fondsen, zodat SPH binnenkort samen met andere pensioenfondsen aan de slag kan.

Het webinar sloot af met een paneldiscussie tussen verschillende convenantspartijen. Daarbij kwamen onder andere aan de orde: stakeholder engagement, de verantwoordelijkheid van fondsen zoals voorgeschreven door de OESO-richtlijnen en de noodzaak van aanvullende bronnen op de ESG-data van dataproviders.

Het webinar is hieronder terug te zien. De presentatie van Pieter de Graaf is te downloaden.

Presentatie Pieter de Graaf - Stichting Pensioenfonds voor de Huisartsen (pdf)