Leerzaam en interactief webinar over stappen 4 en 5 due diligence-proces

De stappen Monitoring en Rapportage van het due diligence-proces stonden centraal tijdens een webinar dat het Convenant IMVB Pensioenfondsen onlangs organiseerde. Opname, verslag en presentatie zijn nu beschikbaar.

Toetsenbord, muis, wereldbol, bytes © Shutterstock

Voor het webinar werd een voorbeeldcasus opgesteld door de verschillende geledingen van het convenant. Deze ging specifiek in op de stappen 4 en 5 van het due diligence-proces: Monitoring en Rapportage. Onder leiding van Will-Jan Jacobs (Pensioenfederatie) en Joseph Wilde (OECD Watch) gingen de aanwezigen aan de slag met de casus. Hierbij kwamen dilemma’s over de verantwoordelijkheden van pensioenfondsen in het due diligence-proces aan bod. Ook kwamen praktische voorbeelden voorbij over het inzetten van engagement als mitigerend instrument.

Speciale aandacht ging uit naar de relatie tussen uitvoerder en pensioenfonds, aangezien de monitoring- en rapportagestappen vaak door de pensioenfondsen zijn uitbesteed aan externe dienstverleners. Belangrijke observatie hierbij was dat er in de samenwerkingsrelatie tussen uitvoerder en pensioenfonds sprake is van wederzijdse verantwoordelijkheid voor het implementeren van due diligence.

Kijk hieronder het webinar terug en lees meer over de casus in de presentatie.

Dit webinar is mede georganiseerd naar aanleiding van een aanbeveling van de Monitoringcommissie om meer praktische middelen in te zetten die pensioenfondsen ondersteunen bij de implementatie van de OESO-richtlijnen.

Presentatie Due Diligence Stap 4 en 5