Eerste meting Monitoringcommissie IMVB Convenant Pensioenfondsen

De Monitoringcommissie van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft de resultaten van de eerste meting gepubliceerd. Deze volgt op de nulmeting die bij aanvang van het Convenant naar buiten werd gebracht. De Stuurgroep reageert op de aanbevelingen uit deze publicatie.

Geldbomen © Shutterstock

In het Convenant hebben deelnemende pensioenfondsen, de overheid, vakbonden en ngo’s afspraken met elkaar gemaakt over het verankeren van de OESO-richtlijnen en United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) in het beleid en over de praktijk van pensioenfondsen. De ruim 80 deelnemende pensioenfondsen, samen goed voor zo’n 90 procent van het totaal door pensioenfondsen beheerd vermogen, hebben de meting ingevuld, evenals de overige betrokken partijen.