Webinar Klimaatverandering & fossiele beleggingen

Onlangs organiseerden de convenantspartijen een webinar over beleggen in (post)conflictgebieden. Helaas is het niet mogelijk de sessie terug te kijken, er is wel informatie beschikbaar.

Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen © Story Studio

De klimaatcrisis waar we ons in bevinden laat ons zien dat ‘business as usual’ niet houdbaar is. Extreme weersomstandigheden als droogte, stormen en wateroverlast komen steeds frequenter voor, met alle gevolgen van dien. Dit brengt niet alleen grote risico’s met zich mee voor beleggingen in risicosectoren, maar ook de maatschappelijke risico’s - die volgens de OESO richtlijnen geïncorporeerd dienen te worden in beleid van financiële instellingen - zijn niet gering.

Tijdens het Webinar komen twee belangrijke invalshoeken aan bod. Allereerst zal Professor Bert Scholtens toelichting geven bij de peer reviewed studie die afgelopen zomer werd gepubliceerd waarin beleggingen in fossiele brandstoffen qua rendement en risico’s zijn vergeleken met beleggingen in andere sectoren over een periode van 40 jaar. Deze studie geeft een aantal duidelijke conclusies en aanbevelingen vanuit een wetenschappelijke invalshoek. Daarna zal Dennis Teijsse namens BPL Pensioen het woord nemen om uit te leggen hoe dit pensioenfonds in praktische zin aan de slag is gegaan met het opstellen van thematisch beleid ten aanzien van klimaatverandering en welke dilemma’s men daarin tegenkomt. Sanne van Keulen van Natuur & Milieu zal het Webinar modereren en u uitnodigen om uw eigen vragen en dilemma’s voor te leggen aan beide sprekers. In een open gesprek komen we gezamenlijk verder met het beperken van schadelijke klimaatimpacts en het aanjagen van de transitie naar duurzame energie.

Programma

  • Introductie door Sanne van Keulen, Natuur & Milieu
  • Presentatie Prof. Bert Scholtens, RUG, over studie ‘the financial impact of fossil fuel divestment’
  • Korte Q&A
  • Presentatie Dennis Teijsse namens BPL Pensioen over de praktische implementatie van thematisch beleid ten aanzien van klimaatverandering en fossiele brandstoffen.
  • Gesprek met sprekers en pensioenfondsen.

Vanwege technische problemen is de opname van dit webinar mislukt. Hieronder de powerpoints van de bijeenkomst in één document.

Downloads