Webinar Landrechten

Onlangs organiseerde het Convenant IMVB Pensioenfondsen een webinar over het themakader Landrechten. Dit themakader zet uiteen hoe de ESG-risico’s met betrekking tot landrechten kunnen worden beheerst. Het webinar is nu terug te kijken.

Werken op land © Opmeer Reports

Voorgezeten door Hansje van der Zwaan (SER) gaven Imke Greven (Oxfam Novib) en Daniëlle Essink (Robeco) een toelichting op het themakader, de risico’s als het gaat om landrechten en handvatten voor hoe je als pensioenfonds het themakader in de praktijk kunt brengen.

De sprekers gingen dieper in op het thema: landrechten raken aan tal van mensenrechten en de rechten van inheemse volkeren en spelen in een groot aantal sectoren waaronder landbouw, mijnbouw en infrastructuur. Ook deelden ze tips voor verankering in beleid, kwamen risico’s (saliency) binnen beleggingsportefeuilles met betrekking tot landrechten aan bod en hoe er effectief gemitigeerd kan worden door pensioenfondsen mochten risico’s daadwerkelijk zijn geïdentificeerd. Dit laatste aan de hand van lessen die in de praktijk zijn geleerd binnen het zogenoemde Diepe Spoor van het Convenant.

Het webinar over landrechten is hieronder terug te zien.

Themakaders

Het themakader landrechten geeft nadere informatie, de manier waarop pensioenfondsen dit een plek kunnen geven in beleid en praktijk en het zet uiteen hoe de ESG-risico’s met betrekking tot landrechten kunnen worden beheerst. Lees de samenvatting van het themakader of het volledige themakader.

De serie themakaders bieden ondersteuning aan pensioenfondsen om met geïdentificeerde ESG-risico’s aan de slag te gaan.