Herkennen en aanpakken van mensenrechtenrisico’s in de particuliere beveiligingssector door financiële instellingen

Particuliere beveiligingsbedrijven zijn vaak actief in hoogrisicogebieden. Hiermee gaan grote mensenrechtenrisico’s gepaard, die vaak over het hoofd worden gezien in screening en risicoanalyses. Recent organiseerde PAX en Achmea Investment Management samen met het Convenant IMVB Pensioenfondsen hierover een webinar. Diverse experts gaven informatie en aanbevelingen over hoe pensioenfondsen risico's in de private beveiligingssector kunnen identificeren, voorkomen en mitigeren. De opname van het webinar, aanbevelingen en praktische documenten zijn nu beschikbaar.

Opleiding tot beveiliger © Shutterstock

De particuliere beveiligingssector is ‘booming’. Particuliere beveiligingsbedrijven leveren hun diensten aan tal van bedrijven maar de sector zelf blijft gekenmerkt door een gebrek aan regelgeving, een gebrek aan transparantie en, daaraan gelinkt, een hoog risico op mensenrechtenschendingen. Vooral in complexe omstandigheden zoals in conflictgebieden zijn er veel voorbeelden van particuliere beveiligingsdiensten -en dus ook de bedrijven die hen inhuren- die betrokken raken bij ernstige mensenrechtenschendingen of bij gewelddadige conflicten. Kortom, zeker een sector om terdege rekening mee te houden in (verhoogde) mensenrechten due diligence.

Aanbevelingen

Aanbevelingen aan investeerders en bedrijven die banden hebben met particuliere beveiligingsbedrijven zijn onder anderen:
- Voer uitgebreid due diligence uit naar de mensenrechten in hoogrisicosectoren en hoogrisicoconflict gebieden, met zowel reactief als proactieve betrokkenheid.
- Stel vragen over certificatie en due diligence-praktijken aan geïnvesteerde bedrijven die contracten hebben met particuliere beveiligingsbedrijven, vooral in hoogrisicosectoren en/of met operaties in hoogrisicolanden of regio’s.
- Download de ICoCA’s ‘Procurement Guide for Contracting Responsible Private Security Providers’.
- Moedig elk bedrijf aan dat een contract heeft met particuliere beveiligingsbedrijven om het ICoCA lidmaatschap te integreren als voorwaarde bij aanbestedingen; met name in conflict-en hoogrisicogebieden. Eis van geïnvesteerde bedrijven die contracten hebben met particuliere beveiligingsbedrijven:
o Maak contracten tussen bedrijven en particuliere beveiliging actoren openbaar en verzeker dat deze contracten voorzien in volledige aansprakelijkheid van het bedrijf in geval van schendingen van mensenrechten.
o Verzeker dat particuliere beveiligingsbedrijven in hun keten opgeleid zijn in de beginselen van de democratische rechtstaat , het recht op protest en de eerbiediging van de burgerlijke ruimte.
o Verzeker dat in contracten met particuliere beveiligingsbedrijven clausules worden opgenomen die verbieden het delen van inlichtingen/informatie over de maatschappij en leiders van lokale gemeenschappen aan publieke beveiliging actoren. Dit kan leiden tot ernstige schendingen van mensenrechten.
Aanbevelingen voor ESG-dataproviders:
- Neem ICoCA-lidmaatschap op als criterium in de ESG-methodologie voor de beoordeling van bedrijven in de particuliere beveiligingssector.
- Neem verantwoordelijke particuliere beveiliging op in de ESG methodologie voor de sectoren die contracten hebben met particuliere beveiligingsbedrijven.
- Gebruikers van ESG-ratings adequaat wijzen op het onvermogen om onderzoek in het publieke domein te verrichten in landen met beperkte burgerruimte en/of door conflicten getroffen gebieden.

Sprekers

Chris Galvin, hoofd communicatie & outreach voor de International Code of Conduct Association for Private Security Providers (ICoCA) begon met een introductie over de particuliere beveiliging wereld en de mensenrechten risico’s die de sector met zich meebrengt. Hij gaf ook uitleg over de Code, het certificeringsmechanisme en wat ICoCA doet om normen in de sector te verhoren.

Joris van de Sandt, projectleider Latijns-Amerika voor PAX, illustreerde de mensenrechtenrisico’s van private veiligheidsvoorzieningen in verband met winning industrieën met voorbeelden uit getroffen conflictgebieden in Colombia en DR Congo. Hij legde specifiek de nadruk op (de risico's die voortvloeien uit) de vaak ondoorzichtige relaties en geheime samenwerkingsovereenkomsten tussen verschillende veiligheidsactoren in dit soort omgevingen (veiligheidsafdeling van het bedrijf, particuliere veiligheidsactoren en openbare veiligheidstroepen).

Frank Wagemans, senior engagementspecialist bij Achmea Investment Management, legde uit hoe investeerders een versterkt mensenrechten due diligence moeten uitvoeren met betrekking tot deze sector, met bijzondere aandacht voor proactieve engagementstrategieën.

Ruben Zandvliet, Business & Human Rights Adviseur bij ABN AMRO, legde uit hoe ABN AMRO specifieke clausules over private veiligheidsvoorzieningen heeft geïntegreerd in haar duurzaamheidsbeleid en uitsluitingenlijst.

Verder lezen:
- Het Thematisch Kader beleggen in Conflict- en Post-Conflictgebieden gepubliceerd in het IMVO convenant pensioenfondsen.
- ICoCa's Procurement Guide to Contracting Responsible Private Security Providers.
- Relevant voor de particuliere beveiligingssector is deze tool voor investeerders over risico's voor de mensenrechten in de grens- en bewakingsindustrie.

Bekijk de opname van het webinar