Samenwerking tussen pensioenfondsen en vermogensbeheerders over due diligence centraal in webinar

De samenwerking bij de implementatie van de OESO-richtlijnen tussen pensioenfondsen en vermogensbeheerders stond centraal tijdens een webinar dat het Convenant IMVB Pensioenfondsen onlangs organiseerde. Opname, verslag en presentatie zijn nu beschikbaar.

Instrumentarium Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen beschikbaar © Pixabay

Voorbeeldcasus

Het webinar draaide om een voorbeeldcasus, opgesteld door de verschillende geledingen van het convenant. Deze gaat specifiek in op artikel 4 en 5 van het convenant, namelijk de uitbesteding en de monitoring van de uitbesteding van de convenantsverplichtingen. Onder leiding van Pieter van der Gaag, voorzitter van het convenant, spraken de deelnemers uitgebreid over de verwachtingen die voortvloeien vanuit de OESO-richtlijnen richting de pensioenfondsen en de vermogensbeheerders en welke stappen er genomen kunnen worden door pensioenfondsen om hun vermogensbeheerders bij te sturen. Ook werden individuele voorbeelden toegelicht in break-outsessies.

Lees meer over de casus in de presentatie.

Handreiking

Tenslotte werd er een handreiking gepresenteerd door de partijen binnen het convenant met als doel het collectief optrekken richting vermogensbeheerders. Naar aanleiding van de gezamenlijke brief die medio 2020 verstuurd is naar vermogensbeheerders, wil het convenant ondersteuning bieden aan de fondsen die hier behoefte aan hebben. Om deze reden is er een voorbeeldbrief opgesteld, in zowel het Engels als het Nederlands, om de fondsen te helpen een dialoog te starten met hun vermogensbeheerder over de implementatie van het convenant. Deze brief komt aan bod tijdens de intervisiesessies. Mocht je de brief willen inzien, stuur dan een e-mail naar pensioenfondsenconvenant@ser.nl.

Dit webinar is mede georganiseerd naar aanleiding van een aanbeveling van de Monitoringcommissie om meer praktische middelen in te zetten die pensioenfondsen ondersteunen bij de implementatie van de OESO-richtlijnen.

Kijk hieronder het webinar terug.