Pieter van der Gaag nieuwe voorzitter pensioenconvenant

Pieter van der Gaag is de nieuwe voorzitter van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen. In het convenant werken pensioenfondsen, de Pensioenfederatie, ngo’s, vakbonden en de overheid samen om inzicht te krijgen in internationale investeringsketens en misstanden aan te pakken die milieu en samenleving raken.

Pieter van der Gaag © Anita Neve

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in het DNA van Pieter van der Gaag, die onder meer managementfuncties heeft bekleed bij bedrijven en organisaties als de Nederlandse Financierings-maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO), de Natural Capital Coalition, de International Union for Conservation of Nature, ANPED - Northern Alliance for Sustainability en Triodos Investment Management. Hij is nu actief met een eigen consultancy op het gebied van duurzaamheidsvraagstukken, lid van het Urgenda Platform en directeur van de Ecosystem Restoration Camps Foundation. “Het beleggingsbeleid van de pensioenfondsen speelt een belangrijke en zichtbare rol in de transitie naar een echt duurzame economie. Een economie waarin de zorg voor het klimaat, biodiversiteit, armoedebestrijding en mensenrechten vanzelfsprekend zijn. Samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden zie ik als de sleutel in die transitie. Als voorzitter zet ik mij hier vol overtuiging voor in,” aldus Van der Gaag.

Pieter van der Gaag volgt Femke de Vries op die bijna drie jaar voorzitter van het convenant is geweest. Hij is tevens onafhankelijk voorzitter van het internationaal MVO-convenant voor de natuursteensector (Initiatief TruStone). Van der Gaag heeft gestudeerd in de Verenigde Staten en aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij zijn master International Policy Studies behaalde.