Themakader ‘Beleggen in (post)conflictgebieden’

Het Convenant IMVB Pensioenfondsen heeft een themakader uitgebracht over beleggen in (post)conflictgebieden. Nagenoeg ieder pensioenfonds belegt in dergelijke gebieden, bijvoorbeeld via wereldwijd opererende voedingsproducenten. Het beleggen in deze regio’s kan impact hebben op de stabiliteit en veiligheid. Om pensioenfondsen te ondersteunen bij hun due diligence, is er een themakader ontwikkeld hierover.

Oorlog en vrede © Jayel Aheram

Normaliter worden themakaders ontwikkeld door vakbonden en ngo’s. Dit themakader is tot stand gekomen in samenwerking tussen Achmea, PAX en de SER, onder eindverantwoordelijkheid van PAX. Het themakader bevat onder meer handige checklists.

Bij een recent event van Responsible Investor had er over dit themakader een gesprek plaats tussen Egbert Wesselink (PAX) en Frank Wagemans (Achmea).

Themakaders

De serie themakaders biedt ondersteuning aan pensioenfondsen om met geïdentificeerde ESG-risico’s aan de slag te gaan.