Oproep aan vermogensbeheerders tot due diligence

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft de wereldwijd grootste vermogensbeheerders een brief gestuurd waarin zij hen aanspoort om de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de United Nation’s Guiding Principles on Business and Human Rights te verankeren in hun dienstverlening.

Aan het werk in de palmolietuin © Shutterstock

Partijen benadrukken de in brief de verwachtingen van pensioenfondsen, vakbonden, ngo’s en de Nederlandse overheid rondom uitbesteding, zoals vastgelegd in het Convenant. De ondertekende pensioenfondsen verwachten expliciet van de externe dienstverleners dat zij:

  1. De OESO-richtlijnen en UNGP’s verankeren in het beleid, inclusief het uitvoeren van de gepaste due diligence stappen.
  2. Rapporteren over de voortgang van de uitvoering van het beleid, zodat de pensioenfondsen dit kunnen monitoren.

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen (IMVB-convenant) ondersteunt de individuele pensioenfondsen om het gesprek aan te gaan met (potentiële) vermogensbeheerders over het belang van de verankering van de OESO-richtlijnen in hun dienstverlening. Dit stelt pensioenfondsen van elke grootte in staat deze gezamenlijke ambitie en invloed aan te wenden bij grote vermogensbeheerders.

De pensioenfondsen van het IMVB-convenant besteden due diligence-activiteiten in de beleggingsketen veelal uit aan externe dienstverleners. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor de implementatie van de OESO-richtlijnen en de UNGP’s in hun beleggingsketen. De UNGP's richten zich op de verantwoordelijkheden van bedrijven (inclusief financiële instellingen) met betrekking tot mensenrechten. Deze zijn geïntegreerd in de OESO-richtlijnen. Om ervoor te zorgen dat deze richtlijnen worden geïmplementeerd in de beleggingscategorieën van deelnemende pensioenfondsen, moeten deze verankerd worden in contracten met externe dienstverleners.

Over het IMVB-convenant

De Nederlandse pensioenfondsen, de Pensioenfederatie, ngo’s, vakbonden en de overheid hebben eind 2018 het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen (IMVB-Convenant) ondertekend. De betrokken partijen willen met dit convenant negatieve gevolgen van beleggingen door pensioenfondsen op samenleving en milieu voorkomen en aanpakken.
Meer informatie over het IMVB-convenant