Pensioenfondsen IMVB-convenant Pensioenfondsen

Het IMVB-convenant Pensioenfondsen is door pensioenfondsen, vakbonden, ngo’s en de overheid ondertekend. Samen dragen zij bij aan het realiseren van de doelstellingen van het convenant.

Het IMVB-convenant Pensioenfondsen is door pensioenfondsen, vakbonden, ngo’s en de overheid ondertekend. Samen dragen zij bij aan het realiseren van de doelstellingen van het convenant.

Gezamenlijk werken aan cases

Een aantal pensioenfondsen heeft daarnaast getekend voor het zogenoemde ‘Diepe Spoor’ waarin gezamenlijk aan cases gewerkt wordt. Dat zijn ABP, Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, Stichting BPL Pensioen, Pensioenfonds Detailhandel, PMT, PME, Rabobank Pensioenfonds, Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders,- Afwerking- en Glaszetbedrijf, Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties en PFZW.

Deelnemende pensioenfondsen