Terugblik themabijeenkomst ‘Access to medicine’

Partijen in het Convenant internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector hebben onder meer afspraken gemaakt over gezamenlijke projecten en kiezen elk jaar een thema. Het thema voor het jaar 2020 is ‘gezondheid’ en in het bijzonder ‘toegang tot betaalbare medicijnen’. Op 16 juni 2020 had een themabijeenkomst plaats rond dit onderwerp.
Acces to medicine © Shutterstock

Toegang tot medicijnen is een fundamenteel onderdeel van het mensenrecht toegang tot gezondheid en sluit direct aan op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG’s), in het bijzonder op SDG 3: het verzekeren van een goede gezondheid en welzijn voor iedereen op elke leeftijd. Samenwerking tussen stakeholders is hierbij de sleutel tot de oplossing.

Het behalen van SDG 3 is mede afhankelijk van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van betaalbare vaccins, medicijnen en diagnostica in ontwikkelingslanden. Het is dan ook van groot belang dat farmaceutische bedrijven ondernemen in lijn met de OESO-richtlijnen en de UNGPs. Verzekeraars, gesteund door de andere partijen binnen het Convenant, kunnen hier een positieve bijdrage aan leveren via hun investeringsrelaties met farmaceuten.

Transparantie

Damiano de Felice, strategisch directeur bij de Access to Medicine Foundation, legde tijdens de bijeenkomst uit hoe de zogenoemde Access to Medicine Index wordt vastgesteld. Dit is een lijst waarin geneesmiddelenfabrikanten worden beoordeeld op basis van het opgestelde beleid om toegang tot medicijnen te bevorderen voor mensen in lage- en middeninkomenslanden. De lijst biedt een overzicht van de mate waarin geneesmiddelenfabrikanten scoren, rekening houdend met indicatoren zoals toegang tot medicatie, prijsopbouw en onderzoek & ontwikkeling (R&D). Het overzicht van de scores is ook een belangrijke reden waarom Aegon de Index steunt en gebruikt, aldus Jeroen Vetter, hoofd van het Investment Office van Aegon Nederland. De Index helpt besluitvormingsprocessen te verkorten en geeft meer ruimte aan verzekeraars om ook te focussen op andere terreinen dan het thema ‘toegang tot medicijnen’.

Hoewel de meeste verzekeraars transparant zijn over hun inspanningen voor dit doel, is er zeker nog ruimte voor verbeteringen over het delen van bijvoorbeeld cijfers over engagement processen. Esther de Haan, senior onderzoeker en strategisch adviseur bij SOMO, illustreerde dit via het onderzoek ‘Taming Big Pharma’, onderdeel van de Eerlijke Geldwijzer. Het onderzoek laat zien in welke mate verzekeraars hun invloed uitoefenen op farmaceutische bedrijven om goede toegang tot medicijnen te bieden en eerlijk belasting te betalen.

Samenwerking

Aanvullend hierop lichtte Esmé Berkhout, belastingexpert bij Oxfam Novib, het belang toe van belasting betalen. Dit heeft niet alleen een juridisch aspect maar gaat vooral om maatschappelijke verantwoordelijkheid. Verzekeraars kunnen dit op meerdere manieren oppakken, zoals bijvoorbeeld door een verantwoorde belastingaangifte op te nemen in het monitoringsproces voor risicovolle sectoren of een actief engagementtraject te voeren op het gebied van het belastingbeleid van bedrijven. Frank Wagemans, senior engagement specialist bij Achmea, benadrukte dat succesvolle engagementtrajecten bereikt worden door deze samen aan te pakken. In dit kader pleitte Ella Weggen, Senior Global Health Advocate bij Wemos, voor meer samenwerking tussen verschillende (EU) landen.

Een ander perspectief op het thema werd belicht door Karrar Karrar, adviseur bij Save the Children. Hij ging in op de vier A’s van het World Health Organisation (WHO): Availability, Accessability, Affordability en Acceptability. Karrar liet zien dat in de markt de vraag naar nieuwe medicijnen en het aanbod ervan niet op elkaar aansluiten.

De presentaties

Hieronder staan de presentaties die tijdens de sessie zijn gedeeld. Klik op de namen van de sprekers om hun presentatie te downloaden:

Vervolg

De uitkomsten van de bijeenkomst nemen convenantspartijen mee in het vervolgtraject. Verzekeraars worden uitgenodigd hiervoor contact op met het SER-secretariaat via verzekeringsconvenant@ser.nl