Verzekeringsconvenant behandelt eerste praktijkcasus

Partijen in het verzekeringsconvenant hebben samen een eerste casus voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in de verzekeringssector uitgewerkt. Tijdens de sessie werd aan de hand van een praktijkcasus besproken welke positieve impact Nederlandse verzekeraars kunnen inzetten in een internationale sector. Vanuit NGO’s, vakbonden en overheid werd bekeken welke kennis zij daarbij in konden zetten.

Contract tekenen © Shutterstock

“Laten we het monster maar gewoon in de muil kijken.” Zo luidt de veelzeggende aftrap van de eerste werksessie van het IMVO-convenant Verzekeringssector. ‘Op tafel’ ligt de casus van een van de grootste kippenproducenten in de VS, die zo’n 63 dieren per seconde slacht. Soms op beestachtige wijze. Het bedrijf belooft beterschap.

In de zaal bij het Verbond van Verzekeraars zitten zo’n twintig mensen, die in het dagelijks leven werkzaam zijn bij een verzekeraar, een ngo (non-gouvernementele organisatie), een ESG Onderzoeksbureau of een ministerie. Ze hebben allemaal één ding gemeen: ze willen het maatschappelijk verantwoord beleggen in internationale ketens bevorderen. En ze zitten bij ‘deze eerste sessie van drie’ om te discussiëren over twee casussen. “De bijeenkomst is erop gericht van elkaar te leren, niet om elkaar de maat te nemen”, staat in de uitnodiging. 

Het complete verslag is te lezen op het Verbond van Verzekeraars.