Duurzaamheid komt niet zomaar uit de lucht vallen

Verzekeraars en pensioenfondsen zijn vanuit beide internationaal MVO-convenanten gezamenlijk betrokken bij een collectief engagementtraject, gericht op het voorkomen van verder verlies aan biodiversiteit. Tijdens een veldbezoek aan een biologische boerderij ontstonden er inspirerende gesprekken tussen financiële instellingen, de overheid, de wetenschap, ngo’s en boer Jan Wieringa. Een uitgebreid verslag is beschikbaar.

Nienke van der Veen Nienke van der Veen (World Animal Protection, midden), Pieter van der Gaag (voorzitter, rechts) en Arthur van Mansvelt (Achmea Investment Management) I Foto: Ivar Pel

Meer dan 20 vertegenwoordigers van beide convenanten namen deel aan het werkbezoek bij biologische boerderij Veld & Beek. Met dank aan het Verbond van Verzekeraars is er een uitgebreid verslag beschikbaar onder meer met diverse interviews van aanwezigen.

Jan Wieringa
Foto: Ivar Pel I Biologische boer Jan Wieringa

Engagement

Het Convenant IMVB Verzekeringssector heeft biodiversiteit als jaarthema gekozen, waarbij het Convenant IMVB Pensioenfondsen is aangehaakt bij het engagementtraject. Vragen die in de werkgroep aan de orde komen, zijn onder meer: hoe vindt geteelde soja zijn weg naar Europa? Gebeurt dat via ontbossing voor sojaplantages? Zijn er alternatieven voor de vlees- en zuivelverwerkende industrie? Inzichten die de werkgroep opdoet, worden gebruikt in gesprekken met internationale, beursgenoteerde bedrijven die soja verwerken en waarin verzekeraars en pensioenfondsen beleggen. Deze zogenoemde engagementgesprekken zijn bedoeld om de bedrijven te stimuleren meer werk te maken van een duurzame productieketen.

In onderstaande korte video, opgenomen tijdens het veldbezoek, leggen Arthur van Mansvelt (Achmea Investment Management), Marjolein Meulensteen (a.s.r.) en Adrie Heinsbroek (NN Investment Partners) uit wat zij verstaan onder engagement, hoe er invulling aan wordt gegeven en waarom biodiversiteit zo belangrijk is.