Werkgroep Biodiversiteit start engagementtraject sojateelt

De werkgroep rond het jaarthema biodiversiteit staat in de startblokken voor een collectief engagementtraject met drie bedrijven die vlees en zuivel verwerken. Het doel is een bijdrage te leveren aan het stoppen van ontbossing in Brazilië als gevolg van de sojateelt.

Ontbossing © Shutterstock

Bij de productie van vlees en zuivel bestaat er een klimaat- en biodiversiteitsrisico in de waardeketen. Vaak wordt (in)direct bos gekapt voor de productie van soja, zoals in Brazilië. Soja is een grondstof voor veel van het benodigde veevoer om vlees en zuivel te kunnen produceren.

Systeemverandering

Naast verduurzaming van het gebruik van soja, richt het traject zich ook op het aanjagen van een systeemverandering. Het verminderen van de vraag naar soja, het lokaal verbouwen van veevoer en de overgang naar plantaardige eiwitten komen daarom ook aan de orde in de gesprekken. Naast collectief engagement ontwikkelt de werkgroep een themakader dat verzekeraars helpt om het thema biodiversiteit in beleid en beleggingspraktijk te verankeren.

De brieven naar de betreffende bedrijven met het verzoek om een gesprek zijn vlak voor de zomervakantie verzonden en de eerste gesprekken staan gepland. Inmiddels heeft een groep van 20 verzekeraars en 5 pensioenfondsen met een gezamenlijk belegd vermogen van 927 miljard euro de engagementbrieven ondertekend.

Meer informatie

Nadere informatie is beschikbaar bij de partijen die deelnemen aan de werkgroep: Achmea, Actiam, Aegon, a.s.r, NN Investment Partners, Natuur & Milieu, World Animal Protection en bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (voorzitter werkgroep) of het Verbond van Verzekeraars.