IMVO Convenant Verzekeringssector organiseert een evaluatiebijeenkomst

Op 20 november 2019 organiseert het IMVO Convenant Verzekeringssector een evaluatiebijeenkomst voor verzekeraars, partijen bij het convenant en andere belangstellenden. De partijen bij het convenant hebben het afgelopen jaar de basis gelegd om de afspraken uit het convenant in praktijk te brengen. Tijd om met elkaar terug te blikken, ervaringen uit te wisselen en vooruit te kijken.

Ondertekening IMVO-convenant verzekeringssector © Dirk Hol

Programma

De onafhankelijke voorzitter van het convenant, Femke de Vries, blikt terug op het afgelopen jaar. Het convenant kent een ambitieuze agenda met als doel het verminderen en zo nodig herstellen van eventuele negatieve impact van beleggingen door verzekeraars. Binnenkort publiceert het convenant haar eerste jaarrapportage waarin ook de bevindingen en aanbevelingen van de monitoringcommissie over het eerste jaar zijn opgenomen. Wim Bartels, lid van deze Monitoringscommissie, zal het rapport toelichten.

Datum                         : Woensdag 20 november 2019
Locatie                        : Verbond van Verzekeraars, Bordewijklaan 2, 2591 XR Den Haag
Inloop en registratie  : 09.00 uur  
Programma                 : 09.30 - 12.45 uur (aansluitend is er een lunch)

Bekijk hier het programma.

Workshops

In de workshops gaan we in op de praktijkervaringen uit de eerste periode van het convenant. De workshops zijn gericht op verzekeraars en partijen bij het convenant. Daarbij kunnen de deelnemers zich verdiepen in:
• Workshop 1: Aan de slag met de OESO-richtlijnen
• Workshop 2: IMVO via vermogensbeheerders
• Workshop 3: Gezamenlijk engagement

Voor wie

Het ochtendprogramma is gericht op alle partijen die geïnteresseerd zijn in het IMVO Convenant Verzekeringssector. De workshops staan open voor verzekeraars, stuur- en werkgroepleden van het convenant.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd in de evaluatiebijeenkomst? Meld u dan hier vóór donderdag 14 november aanstaande aan om deel te nemen aan de evaluatiebijeenkomst.