Convenant Verzekeringssector actualiseert geleerde lessen verantwoord ondernemen

Partijen van het internationaal MVO-convenant Verzekeringssector ontwikkelden eerder vijf raamwerken voor thema’s rond milieu, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur. Deze zijn nu ook in het Engels verkrijgbaar. Aan de hand van casussessies verscheen een document met geleerde lessen. Dit document is nu uitgebreid met lessen rond kinderarbeid, dieselgate en herstel & verhaal.

Schrijven © Pixabay

In de themakaders zijn relevante internationale wet- en regelgeving, tips en andere ondersteuning bijeen gebracht die een verzekeraar kan hanteren bij het beleggen in risicovolle sectoren. De themakaders staan op de Publicatiepagina van het convenant. Deze zijn nu ook vertaald naar het Engels.

Geleerde lessen

Aan de hand van casussen in risicosectoren is met elkaar van gedachten gewisseld om het beleggingsbeleid te verbeteren en de samenwerking op te zoeken. De belangrijkste geleerde lessen zijn:

  • Baseer het IMVO-beleggingsbeleid op eigen bedrijfsprincipes en -waarden en combineer dit met internationale richtlijnen en wetgeving.
  • Start het IMVO-beleggingsbeleid en bouw dit vervolgens uit.
  • Een bedrijf met negatieve impact op mens, dier en/of milieu kent een hoger financieel risico en is daardoor geen verstandige langetermijninvestering.
  • Leer als NGO’s, overheid en verzekeraars van elkaar.
  • Engagement is effectiever bij samenwerking met andere verzekeraars en/of andere beleggers en NGO’s.

Van de conclusies is eerder een toegankelijk document gemaakt waarin ook specifiek wordt ingegaan op de sectoren mijnbouw, palmolie, vleesindustrie en wapenhandel. Dit document is nu uitgebreid met geleerde lessen rond kinderarbeid, dieselgate en herstel & verhaal.