Verzekeraars kunnen stappen nemen om gendersensitief te zijn

Het IMVO-convenant voor de Verzekeringssector publiceerde onlangs het themakader Gendergelijkheid. Andrea van Kampen van ONVZ heeft hieraan meegewerkt. Ze licht aan de hand van drie vragen het belang toe van gendergelijkheid en gaat in op de misstanden rond het wereldkampioenschap voetbal in Qatar, waaronder gendergelijkheid.

Andrea van Kampen over gendersensitief Andrea van Kampen

Waarom is het thema gendergelijkheid van belang voor verzekeraars?

“Bedrijven en investeerders hebben onder de UN Guiding Principles on Business and Human Rights een verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren. Dit betekent dat ze moeten voorkomen dat ze de mensenrechten schenden en dat zij een rol spelen in het aanpakken van de negatieve gevolgen voor benadeelden. De financiële sector draagt bij aan de verwezenlijking van gendergelijkheid, aangezien zij een belangrijk rol speelt in het vormen en beïnvloeden van bedrijfsactiviteiten. Naast een do no harm-aanpak, kunnen verzekeraars ook positieve impact teweegbrengen via een do good-aanpak. Dat kan bijvoorbeeld door impact investing of het stimuleren van economische emancipatie van vrouwen in de productieketen.”

Zijn jullie zelf in aanraking gekomen met een kwestie van gendergelijkheid?

“De ‘One Love’ aanvoerdersband is helaas verboden bij het wereldkampioenschap voetbal 2022 in Qatar. Deze band staat voor verbinding en is tegen discriminatie, dit valt ook onder gendergelijkheid. Wij waren opzoek naar een nieuw beleggingsfonds. Een van demogelijke beleggingsfondsen belegt deels in Qatar. Zoals de actualiteit goed illustreert, zijn er veel misstanden rondom het wereldkampioenschap in Qatar waaronder gendergelijkheid. Wij vinden het daarom niet gewenst om daar nu in te beleggen. Er dient eerst meer informatie te komen over de situatie in Qatar en de posities van het beleggingsfonds. Wij zien daarom voorlopig af van dit beleggingsfonds.”

Waar lopen verzekeraars tegenaan betreft gendergelijkheid en wat kan een oplossing zijn?

“Recent is het nieuwe onderzoeksrapport van de eerlijke verzekeringswijzer gepubliceerd. Hierin worden verzekeraars ook beoordeeld op het thema gendergelijkheid. Uit het onderzoek van de eerlijke verzekeringswijzer blijkt dat vrijwel alle verzekeraars laag scoren op dit thema. Voor een goed beleid van verzekeraars op het gebied van gendergelijkheid wordt gekeken naar zowel bedrijven waarin ze beleggen als hun eigen interne beleid. Tevens kan er onderscheid gemaakt worden in verzekeraars. Levensverzekeraars hebben bijvoorbeeld een langere relatie met hun klanten dan schadeverzekeraars. Bij schadeverzekeraars zullen de klanten daarom ook minder beleidsmatige vragen stellen. Daarnaast hebben kleine verzekeraars over het algemeen minder capaciteit om zich volledig te focussen op alle thema's binnen het duurzaamheidsbeleid.

Het themakader is heel werkbaar gemaakt voor verzekeraars, ook indien ze mogelijk minder capaciteit voor verduurzaming of engagen hebben. Er zijn twee concrete tools die voor ons erg behulpzaam zijn. Allereerst wordt er een basis gegeven van de stappen die verzekeraars kunnen nemen om gendersensitief te zijn tegenover hun vermogensbeheerder en beleggingsfondsen. Daarnaast worden er concrete tips gegeven over welke vragen je kan stellen bij engagement om te bepalen of een investee geen risico’s loopt qua gendergelijkheid.”

Lees het themakader Gendergelijkheid