Tool ‘Herstel en verhaal binnen verantwoord beleggen’

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft een tool uitgebracht over ‘herstel en verhaal’, stap 6 van het due diligence-proces. De tool gaat in op wat verzekeraars kunnen doen om toegang tot herstel en verhaal voor benadeelden te bevorderen, wanneer bedrijven waarin zij beleggen negatieve impact hebben veroorzaakt of daaraan hebben bijgedragen.

IMVO handreiking Herstel © Shutterstock
Bedrijven kunnen betrokken raken bij allerlei soorten negatieve impact op mens en milieu: vervuiling van waterbronnen door een bouwbedrijf, lokale gemeenschappen die van hun land zijn verdreven om plaats te maken voor een steenkoolmijn, kinderarbeid op een cacaoplantage, een stuwdam die doorbreekt en een dorp verwoest, werknemers in een fabriek die bloot zijn gesteld aan giftige stoffen. In dergelijke gevallen moet een bedrijf zorgen voor of meewerken aan effectieve herstel- en verhaalmaatregelen. De werkgroep Gezamenlijke Prioriteiten van het convenant heeft een handreiking opgesteld om verzekeraars hierbij te helpen.

Download de tool.