Terugblik webinar kick-off jaarthema ‘Biodiversiteit’

Onlangs organiseerden de partijen van het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector een informatieve startbijeenkomst over het jaarthema van 2021: biodiversiteit. Het webinar is terug te zien en de presentaties te raadplegen.

Boom op de wereld. Biodiversiteit. © Shutterstock

Voorgezeten door Femke de Vries, onafhankelijk voorzitter van het convenant, hebben sprekers Danijela Piljic (De Nederlandsche Bank), Caroline van Leenders (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en Adrie Heinsbroek (NN Investment Partners) een toelichting gegeven over biodiversiteit en de rol die de financiële sector -en specifiek verzekeraars- in het behoud hiervan kan spelen in de verzekeringssector. Hierin kwamen onder andere de financiële risico’s aan bod die beleggers kunnen tegenkomen als het gaat om biodiversiteit en verschillende voorbeelden van initiatieven uit de financiële sector hoe biodiversiteit een plek kan krijgen in het beleggingsbeleid. Vanuit NN is er speciale aandacht geschonken aan de casus over de sojaketen en ontbossing in het Cerrado-gebied.

Tijdens het webinar heeft de werkgroep Jaarthema ook haar werkplan voorgelegd. De werkgroep onderzoekt hoe zij het beste aan de slag kan met collectief engagement over biodiversiteit. Deze zal zich richten op ontbossing met betrekking tot de sojaketen in de Amazone en de Cerrado, waarbij indien mogelijk de link wordt gelegd met de intensieve veehouderij in Nederland.

Binnen de werkgroep Jaarthema werken de partijen gezamenlijk aan het realiseren van de doelstellingen rond het thema. De werkgroep richt zich op de convenantsafspraak om bij te dragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s - de Agenda 2030 van de Verenigde Naties).

Terugkijken

Om meer te weten te komen over het thema biodiversiteit binnen de verzekeringssector en het werkplan dat is opgesteld naar aanleiding van dit jaarthema kun je het webinar terugkijken.

Downloads