Vijf vragen aan… Jade Boersma

Jade Boersma is sinds 15 april beleidsmedewerker internationaal MVO bij de SER voor de internationaal MVO-convenanten in de verzekeringssector en pensioenfondsen.

Jade Boersma

1. Wie ben je en waar kom je vandaan?

Ik ben Jade, 28 jaar, en woon samen met mijn vriend en onze kat in Rotterdam.

2. Waar kom je vandaan?

Tot mijn tiende heb ik op Sri-Lanka gewoond en ben toen verhuisd naar het pittoreske Kampen (in Overijssel). Mijn bachelor en master filosofie heb ik in Groningen afgerond waarbij ik mij tijdens mijn master vooral heb gericht op toegepaste ethiek en MVO. Zo kwam ik bij Robeco in Rotterdam terecht, waar ik werkte aan onderzoek naar verschillende ESG-thema's, vooral over sociale en maatschappelijke kwesties. Vervolgens heb ik bij Achmea I.M. interim gewerkt aan stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en heb ik bijgedragen aan het onderzoek voor het platform living wage financials. Hierna was ik zoekende en heb ik enige tijd bij Deloitte en een kleine stichting in Rotterdam gewerkt. Mijn grote passie is al die tijd MVO gebleven en zo ben ik gelukkig terecht gekomen bij deze fantastische baan!

3. Waarom koos je voor de SER en wat ga je doen?

De SER trekt mij voornamelijk aan om haar rol in de convenanten. Het is ontzettend bijzonder dat deze convenanten zijn opgesteld en dat de samenwerking met verschillende belanghebbenden (meestal) goed verloopt. Ik zie nu al dat de partijen veel van elkaar leren en graag kennis willen uitwisselen. Het is echt een unieke positie om die samenwerking mee te maken, te faciliteren en soms te bemiddelen. Ik ben onder de indruk van wat er al staat en vind het geweldig dat ik hieraan mag bijdragen door mijn werk. Mijn primaire focus ligt binnen het verzekeringsconvenant, hier sluit ik aan bij de meeste werkgroepen en draag vanuit de SER ons steentje bij. Daarnaast zal ik kijken of er overlap is tussen de werkgroepen en ervoor zorgen dat de afspraken van het convenant overal worden geborgd. Voor het pensioenconvenant zal ik twee cases oppakken, waaronder palmolie.

4. Hoe past de stap naar de SER in je loopbaan?

De rol als beleidsmedewerker biedt mij inhoudelijke diepgang over internationaal MVO en het toepassen van internationale richtlijnen. Daarnaast maak ik van dichtbij mee hoe de belanghebbenden bijdragen aan een transitie naar een eerlijker systeem, waarin niet alleen het belang van de aandeelhouder, maar ook van de mens en maatschappij meeweegt. Hier wil ik tijdens mijn loopbaan aan blijven bijdragen.

5. Wat doe je in je vrije tijd?

Klussen (ons huis is bijna af), met muziek in het oor wandelingen maken door Rotterdam, tennis en lezen.