Klimaatcommitment in uitvoering binnen het verzekeringsconvenant

De Nederlandse financiële sector heeft op 10 juli een commitment ondertekend om bij te dragen aan het nationale Klimaatakkoord. Het Platform Carbon Accounting Financials heeft een methode ontwikkeld om de CO2-impact van beleggingen te berekenen.

Klimaatcommitment in uitvoering binnen het verzekeringsconvenant © Shutterstock

Jos Gijsbers, fondsbeheerder van ASR Nederland, houdt zich daar intensief mee bezig, mede vanuit het IMVO Convenant Verzekeringssector. Lees hier een kort interview.

Jos Gijsbers, fondsbeheerder ASR Nederland en lid werkgroep Klimaatverandering en energietransitie van het IMVO-convenant in de verzekeringssector: ‘PCAF maakt de klimaat-impact van beleggingen meetbaar’

“Vanuit het IMVO-convenant Verzekeringssector is er een link met PCAF, omdat er jaarlijks een ‘do good’ thema wordt uitgewerkt. Het eerste jaar was dit ‘Klimaatverandering en Energietransitie’. Omdat er al veel initiatieven in de sector zijn, heeft de werkgroep Jaarthema ervoor gekozen zich bij bestaande initiatieven aan te sluiten of die verder bekend te maken, zoals op de Klimaatwerkconferenties van de financiële sector. Een van de kennissessies die de werkgroep Jaarthema tijdens de tweede Klimaatwerkconferentie presenteerde, ging over het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF). Dit platform heeft een standaard rekenmethode ontwikkeld om de klimaat-impact van beleggingen meetbaar te maken.

Verzekeraars kunnen hun beleggingen pas vergroenen als ze de klimaat-impact ervan kennen. Het probleem is dat er geen internationale standaard bestaat om de CO2-footprint van de beleggingsportefeuille te meten. Iedere financiële instelling gebruik hiervoor haar eigen methode. Daarom hebben we binnen het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF) een instrument ontwikkeld om de uitstoot van broeikasgassen meetbaar te maken voor investeringen. We hopen dat het instrument dat PCAF ontwikkelt straks nationaal en internationaal als standaard wordt gebruikt. Er is al belangstelling voor getoond vanuit Europa en de Verenigde Staten.

PCAF is een initiatief van twaalf Nederlandse financiële instellingen. Tijdens de klimaatconferentie van Parijs, in oktober 2015, hebben wij met de Dutch Carbon Pledge beloofd dat we ons samen inzetten voor het klimaat. Dat zijn we dus gaan doen door deze rekeningmethode te ontwikkelen. De eerste stap is het ontwikkelen van het instrument zelf. Dat doen we open source en dus heel transparant. Iedereen kan op onze website zien wat we doen. De tweede stap is de methodiek implementeren en er internationaal draagvlak voor verwerven. De derde stap is de methode daadwerkelijk inzetten om te sturen op de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. PCAF schrijft niets voor, maar maakt de klimaat-impact van beleggingen meetbaar. Iedere belegger kan zijn eigen keuzes maken, op basis van zijn eigen beleggingsbeleid en doelstellingen.

Ik ben ervan overtuigd dat we als verzekeringssector stappen maken dankzij het IMVO-convenant. De grote verzekeraars leveren wat meer kennis en capaciteit, ook binnen een initiatief als PCAF. De kleine en middelgrote verzekeraars liften hierop mee. Dat is prima, want uiteindelijk moeten we als sector als geheel voortgang maken. Dat is wat we in dit convenant hebben afgesproken en wat de politiek en de maatschappij van ons verwachten.”

Meer weten? Zie www.carbonaccountingfinancials.com