Masterclass voor verzekeraars gericht op implementatie duurzaam beleggen

Op 30 oktober heeft het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met de Vereniging van Beleggers en Duurzame Ontwikkeling (VBDO) een Masterclass Duurzaam Beleggen georganiseerd, speciaal gericht op middelgrote en kleine verzekeraars. Doel van de Masterclass was om een beeld te schetsen van hoe je duurzaam beleggen kunt integreren in de organisatie en wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn op het gebied van duurzaam beleggen. Aanleiding voor de Masterclass is het onlangs afgesloten IMVO-convenant in de verzekeringssector.

Verzekeringssector euro © Shutterstock

In de Masterclass werd ook aandacht besteed aan het vertalen van de afspraken in het IMVO-convenant naar de eigen praktijk. Verzekeraar a.s.r. heeft toegelicht hoe duurzaam beleggen bij hen wordt geïmplementeerd. De deelnemende verzekeraars hebben tijdens de Masterclass een eigen actieplan gemaakt. Hoewel de finesses van duurzaam beleggen soms behoorlijk complex zijn, is het heel goed mogelijk om met een pragmatische benadering te beginnen en de eerste stappen te zetten.

Het Verbond van Verzekeraars zal gedurende de looptijd van het convenant meerdere Masterclasses organiseren om verzekeraars te assisteren bij de implementatie van de afspraken uit het IMVO-convenant.

Meer informatie (website verzekeraars.nl)