Monitoring uitgebreid met hoor en wederhoor

De jaarlijkse monitoring is gestart en verzekeraars en convenantspartijen hebben de antwoorden op de vragen uit de eerste ronde inmiddels opgestuurd. Er is dit jaar een nieuwe fase toegevoegd aan de monitoring: hoor en wederhoor.

Overleg aan tafel © Shutterstock

Jaarlijks beoordeelt een onafhankelijke Monitoringscommissie in hoeverre de afspraken in het convenant zijn uitgevoerd. Deze monitoring gebeurt bij alle convenantspartijen en bij verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland. Deze keer zal meer in detail worden gekeken naar het beleid en de mate van transparantie van verzekeraars. Daarnaast zal de Monitoringcommissie stilstaan bij de samenwerking tussen de verschillende partijen en hoe de producten van het Convenant worden gebruikt.

Hoor en wederhoor

Er is dit jaar een nieuwe fase toegevoegd aan het monitoringsproces: hoor en wederhoor. Na de eerste beoordelingsronde gaat de Monitoringscommissie bij verzekeraars na of alles volledig was en navraag doen naar onduidelijkheden. Dit geeft verzekeraars de kans om aanvullende informatie aan te leveren om aan te tonen of zij voldoen. Na deze fase begint de definitieve tweede beoordeling.

Inloop-spreekuur

De werkgroep Monitoring van het Convenant organiseert op 20 juli van 13.00 tot 14.00 uur een inloop-spreekuur, waarin verzekeraars hun vragen kunnen stellen aan de werkgroep. Verzekeraars kunnen zich hiervoor aanmelden via verzekeringsconvenant@ser.nl.

 

De Monitoringcommissie verzoekt verzekeraars om 19 juli en 20 juli vrij te houden voor een interview met de commissie. Tijdens deze interviews gaat de Monitoringscommissie in gesprek met verzekeraars om inzage te krijgen in de praktijk. Binnenkort wordt bekend welke verzekeraars worden uitgenodigd voor een gesprek.