Monitoring verzekeringsconvenant van start

Bij alle partijen en verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland, wordt jaarlijks gemeten in hoeverre de afspraken in het convenant zijn uitgevoerd. Dit jaar wordt dit onderzoek voor het eerst uitgevoerd. Ook wordt gekeken hoe ver de partijen samen al zijn met de gezamenlijke afspraken.

Convenant internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector ondertekend © Dirk Hol

Het IMVO-convenant Verzekeringssector heeft daarvoor een onafhankelijke monitoringscommissie benoemd.

Onafhankelijke monitoringscommissie

De partijen in het convenant hebben samen drie leden benoemd in de onafhankelijke monitoringscommissie:

  • Wim Bartels (Partner Corporate Reporting bij KPMG)
  • Liesbeth Enneking (Hoogleraar Legal Aspects of International Corporate Social Responsibility bij Erasmus Universiteit Rotterdam)
  • Rens van Tilburg (Directeur bij Sustainable Finance Lab aan de Universiteit Utrecht)

De monitoringscommissie start de meting in april. Naar verwachting zijn de resultaten van deze eerste meting aan het eind van de zomer van 2019 bekend. De resultaten worden gepubliceerd gelijktijdig met de eerste jaarrapportage van het convenant.