NGO-expertiselijst ontsluit lokale kennis en netwerken voor verzekeraars

Het Convenant Verzekeringssector richt zich op het voeren van internationaal verantwoord beleggingsbeleid door verzekeraars, waarbij het gaat om het zoveel mogelijk voorkomen, beperken en zo nodig herstellen van eventuele negatieve impact op mens, dier en milieu.

Verzekeringen euro © Shutterstock

De deelnemende NGO’s aan het Convenant hebben, vanwege hun uitgebreide internationale netwerk, veel kennis over de thema’s en bedrijfssectoren die hier een rol bij spelen. Denk bijvoorbeeld aan landrechtenissues die spelen in de mijnbouwsector, of ontbossing en arbeidsomstandigheden bij palmolieplantages.

Een belangrijke meerwaarde van het Convenant Verzekeringssector is de mogelijkheid voor verzekeraars, overheid, vakbond en NGO’s om kennis uit te wisselen en van elkaar te leren. In verschillende casus- en kennissessies is dit al in de praktijk gebracht. Uit deze sessies werd duidelijk dat de informatie over verschillende thema’s (zoals kinderrechten, klimaatverandering en dierenwelzijn) en over bedrijfssectoren (zoals de wapenindustrie) waar NGO’s over beschikken, van grote waarde kan zijn voor de investeringsbeslissingen van verzekeraars. Daarnaast gaf de Monitoringscommissie van het Convenant Verzekeringssector in haar eerste rapport de aanbeveling dat NGO’s hun beschikbare kennis delen met verzekeraars.

Om deze redenen is er door de NGO’s een expertiselijst opgesteld, waarin per deelnemende NGO aan het convenant wordt beschreven welke thematische kennis er voor handen is, in welke landen er contacten zijn (via de eigen kantoren of via partnerorganisaties). Om de beschikbare informatie zo toegankelijk mogelijk te maken, wordt ook beschreven welke relevantie er is voor het investeringsbeleid van verzekeraars. Verzekeraars die informatie zoeken, bijvoorbeeld voor de screening van hun beleggingsportefeuille, of voor het voeren van engagement, worden uitgenodigd om deze lijst te raadplegen. Voor aanvullende informatie kan altijd contact worden opgenomen met de betreffende NGO. Ook andere beleggers (zoals pensioenfondsen, banken) en dienstverleners (zoals dataproviders en vermogensbeheerders) kunnen gebruikmaken van deze expertiselijst.

Downloaden van de NGO-expertiselijst (PDF, 389 kB)