Handreiking ‘Prioriteiten stellen in ESG-due diligence’

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft een handreiking uitgebracht over het stellen van prioriteiten in het ESG-due diligence-proces. Het is de eerste handreiking in een serie van negen die bijdraagt aan transparantie.

Ontbossing Ontbossing | © Shutterstock

In de internationale richtlijnen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (de UNGP’s en OESO-richtlijnen) wordt veel belang gehecht aan transparantie. Partijen hebben hier dan ook afspraken over gemaakt in het Convenant. Transparantie is van belang om verantwoording af te leggen naar externe stakeholders en om van elkaar te leren.

De partijen binnen de Werkgroep Transparantie streven naar het vergroten en verbeteren van transparantie en stellen hiervoor diverse handreikingen op. De eerste handreiking gaat in op welke risico’s en misstanden op het gebied van ESG als voornaamste worden gezien, hoe dit leidt tot prioritering in het ESG-due diligence-proces van verzekeraars en op welke manier zij hierover kunnen communiceren.

Download de handreiking