Handreiking ‘Rapporteren over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)’

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft een handreiking uitgebracht over het rapporteren over de Sustainable Development Goals (SDG’s), de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Het is een handreiking in een serie over transparantie.

Ontbossing Ontbossing | © Shutterstock

De partijen binnen de Werkgroep Transparantie streven naar het vergroten en verbeteren van transparantie door verzekeraars. Hiervoor wordt een reeks handreikingen opgesteld. Deze handreiking voorziet in een stappenplan en gaat in op hoe verzekeraars op individueel niveau kunnen rapporteren over hun geleverde bijdrage aan de SDG’s. Ook is er aandacht voor mogelijke samenwerking met andere financiële instellingen.

In de internationale richtlijnen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (de UNGP’s en OESO-richtlijnen) wordt veel belang gehecht aan transparantie. Partijen hebben hier dan ook afspraken over gemaakt in het Convenant. Transparantie is van belang om verantwoording af te leggen naar externe stakeholders en ook om van elkaar te leren.

Download de handreiking