Workshop UNGP Reporting Framework

Op 19 september organiseerde eén van de werkgroepen van het Verzekeringsconvenant een workshop over de UN Guiding Principles Reporting Framework.

Workshop UNGP Reporting Framework © Convenant Verzekeringssector

Een belangrijke uitkomst was dat het UNGP Reporting Framework een relevant hulpmiddel is, en geen doel op zich. Het dient als hulpmiddel voor verzekeraars om negatieve impacts op mensenrechten beter inzichtelijk te maken voor de eigen organisatie maar ook voor externe stakeholders. Aan de workshop bij het Ministerie van Financiën namen zo`n 25 deelnemers deel, voornamelijk vertegenwoordigers van verzekeraars. Doel was om naar de workshopsprekers te luisteren en van elkaar te leren.

Onder de kundige leiding van Wim Bartels, lid van de Monitoringscommissie van het Verzekeringsconvenant en Partner Corporate Reporting bij KPMG, presenteerden drie sprekers van SHIFT, ABN AMRO en SOMO/OECD Watch hun visie op, en praktische tips over het UNGP Reporting Framework. Mairead Keigher, Reporting Program Manager bij SHIFT, leidde de workshop in. Naast een verhelderende introductie op de opzet en inhoud van het framework, richtte zij zich vooral met praktische tips tot de verzekeraars. Haar boodschap was dat verzekeraars het framework niet als een ‘verplichte vragenlijst’ hoeven te zien, die ze gelijk volledig moeten invullen. Het is vooral een hulpmiddel om de belangrijkste negatieve impacts van de eigen organisatie en -activiteiten op mensenrechten te identificeren, te prioriteren, te beschrijven en te delen met stakeholders, waarbij er ook aandacht is voor de vraag hoe de verzekeraar deze mitigeert. Mairead adviseerde de aanwezige verzekeraars om vooral te focussen op de meest ernstige negatieve impacts van hun activiteiten op kwetsbare groepen en om daarbij het onderscheid met financiële materialiteit goed in het oog te houden.

Herma van der Laarse, Sustainability Reporting Specialist bij ABN AMRO, nam het stokje over en gaf een openhartige inkijk in de manier waarop ABN AMRO het UNGP Reporting Framework heeft toegepast en inmiddels twee Human Rights Reports heeft gepubliceerd. Herma vertelde de deelnemers dat het vooral belangrijk is om uit te denken hoe de geïdentificeerde negatieve impacts zich verhouden tot de verschillende rollen van de eigen organisatie, zoals bijvoorbeeld werkgever, belegger of dienstverlener. Ze benadrukte dat het belangrijk is om de tijd te nemen om het framework in de eigen organisatie te implementeren, en ook om collega’s daarin mee te nemen. ABN AMRO beschouwt deze rapportage niet als een doel op zich, maar als een management tool.

Joseph Wilde, Senior Onderzoeker bij SOMO/OECD Watch, ging in zijn presentatie in op de verwachtingen die NGO’s hebben van UNGP-rapportages door bedrijven en financiële instellingen. Daarbij staat transparantie centraal; niet alleen over de negatieve impacts zelf, maar ook over de manier waarop deze in kaart zijn gebracht en geprioriteerd. Uiteraard willen NGO’s daarbij ook zien welke concrete activiteiten er worden ondernomen om de negatieve impacts te mitigeren en wat deze opleveren. Net als de voorgaande sprekers benadrukte Joseph dat de UNGP-rapportage niet in één keer perfect hoeft te zijn. Voor NGO’s is het vooral belangrijk dat er vooruitgang is in de manier van rapporteren, en dat organisaties hun dilemma’s inzichtelijk maken.

De workshop werd afgesloten met een paneldiscussie. Naast Maired Keigher en Joseph Wilde nam ook Jeroen Verburg, Senior Policy Officer bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, aan het panel deel. Jeroen vertelde onder meer over de verwachtingen van de overheid richting bedrijven, inclusief verzekeraars, op het gebied van naleving van de OESO-richtlijnen en de UNGP’s. De workshopdeelnemers kregen gelegenheid om vragen te stellen aan de panelleden en ook om hun eigen ervaringen te delen. Eén van de besproken onderwerpen betrof de praktische mogelijkheden voor kleinere verzekeraars om ook met het framework aan de gang te gaan door in elk geval met enkele belangrijke elementen uit het framework te starten.

Peter Ras, voorzitter van de werkgroep die deze workshop organiseerde, is tevreden over de opbrengst: ‘Kerninzicht van deze workshop was dat het UNGP Reporting Framework een relevant hulpmiddel is, en geen doel op zich. Het helpt verzekeraars om negatieve impacts op mensenrechten beter inzichtelijk te maken, zowel voor de eigen organisatie als voor externe stakeholders. Hopelijk enthousiasmeert deze workshop verzekeraars om met het framework aan de slag te gaan. Binnen het Convenant zal er de komende jaren vast nog gelegenheid zijn om deze praktijkervaringen met elkaar te delen.’