Veel winst te behalen door verbinden SDG-doelen en IMVO-beleid

Het SER-advies “Kansen pakken en risico’s beheersen, over de samenhang tussen de Sustainable Development Goals (SDG’s) en Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)” aan minister Kaag van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking bevat aanbevelingen voor een geïntegreerde aanpak van de SDG’s van de VN en IMVO.

Raadsvergadering SER oktober 2019, bespreking advies 'Kansen pakken en risico’s beheersen, over de samenhang tussen de SDG’s en IMVO'. © SER

De SER beveelt aan dat bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en burgers deze twee kaders gezamenlijk gebruiken en zo samen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen én duurzaam ondernemen dichterbij kunnen brengen. Bij de presentatie van het advies in de SER op 18 oktober voerde Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars, in de SER namens VNO-NCW en MKB-Nederland het woord over dit onderwerp.