Verslag werkconferentie klimaat: beleggers willen positieve impact hebben

De financiële sector wil actief meedenken over de financiering van de energietransitie. Het IMVO-convenant voor de verzekeringssector speelt daarin een belangrijke rol, zo bleek tijdens de Klimaatwerkconferentie op 25 juni bij het Verbond van Verzekeraars in Den Haag.

Werkconferentie klimaat: beleggers willen positieve impact hebben © Verbond van Verzekeraars

De klimaatverandering is een groot risico voor de verzekeringssector, stelt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars, bij de start van de werkconferentie nog maar eens duidelijk. Exemplarisch is de rampzalige hagelbui op 23 juni 2016 in Brabant en Noord-Limburg. “Die ene dag leverde 600 miljoen euro verzekerde schade op. Als we naar de weerscenario’s van het KNMI en onze statistieken kijken, kunnen we over 50 jaar 250 miljoen euro schades per jaar meer verwachten.”

PCAF meet milieu-impact van beleggingen

Binnen PCAF werken de verschillende partijen samen aan een instrument om de klimaatimpact van investeringen meetbaar te maken. Volgens Peter Soonius (Natuur en Milieu), Jasper Timmermans (ministerie van Financiën) en Jos Gijsbers (ASR) kunnen verzekeraars hun beleggingen pas vergroenen als ze weten wat de milieu-impact van bedrijven is.

Het probleem is dat er tot nu toe geen internationale standaard is om de CO2-footprint te meten. Iedereen kan hiervoor zijn eigen methode of instrument gebruiken. De kracht van PCAF is dat er bottom-up aan een uniforme methodiek wordt gewerkt om de uitstoot van broeikasgassen meetbaar te maken. De eerste stap is het ontwikkelen van het instrument zelf. Dat gebeurt open source en dus heel transparant. De tweede stap is de methodiek implementeren en er ook internationaal draagvlak voor verwerven. De derde stap is de methode gebruiken om op de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te sturen.

Iedere belegger kan daarin zijn eigen keuzes maken. PCAF is puur een methode om de milieu-impact van beleggingen meetbaar te maken. De mensen van PCAF hopen dat hun meetinstrument door anderen wordt overgenomen. Er is vanuit Europa en Amerika al belangstelling voor.

Green Bonds jagen groene investeringen aan

Vervolgens zijn er ook nog financiële middelen nodig om de energietransitie betaalbaar te maken. De Nederlandse overheid kwam in mei dit jaar met de uitgifte van 6 miljard euro aan green bonds: groene obligaties voor projecten die zich richten op de energietransitie. De belangstelling was overweldigend: beleggers hadden zich voor  maar liefst 21 miljard euro ingeschreven .

Dat geeft de presentators van deze workshop, Josette Hermans (Save the Children), Eric Lighart (ministerie van Financiën) en Alexander Lubeck (Actiam Impact Investing), hoop voor de toekomst. Er is belangstelling voor investeringen met positieve impact. De overheid wilde dat met de uitgifte van green bonds stimuleren. Het doel is dat andere partijen, zoals verzekeraars, dit voorbeeld navolgen en ook groene investeringen gaan financieren.

Er liggen enorme kansen voor bedrijven die een ‘groene handprint’ willen, want de energietransitie gaat de komende jaren naar verwachting versnellen. De technologie op het gebied van energiebesparing en energieopwekking maakt een enorme ontwikkeling door en zal steeds sneller door bedrijven worden geadopteerd. Bedrijven die op fossiele grondstoffen draaien, komen steeds meer onder druk te staan. Beleggers kunnen die bedrijven stimuleren om een duurzame koers te gaan varen.