Kleine en middelgrote verzekeraars op koers

In de zomer van 2018 ondertekenden het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland het IMVO Convenant Verzekeringssector. Het convenant is bindend voor alle aangesloten verzekeraars

Overleg, parktijkcasus behandelen binnen verzekeringsconvenant © Shutterstock

Voortgang afspraken

Uit de eerste jaarrapportage blijkt dat er onder verzekeraars veel verscheidenheid bestaat bij het voldoen aan de afspraken. Grote verzekeraars zijn vaak verder dan kleine en onder middelgrote verzekeraars is het beeld divers. Een aantal kleinere/middelgrote verzekeraars vertelt hoe zij al ruimschoots op koers liggen om aan de afspraken te voldoen.