Transparant zijn doe je zo maar niet

Hoe rapporteer je als bedrijf over je due diligence-proces? In welke mate biedt je transparantie? Welke dilemma’s kom je tegen? Deze vragen stonden centraal in een productsessie over transparantie die het convenant onlangs organiseerde. Onder leiding van Kees Vendrik (voorzitter van het convenant), gingen Bram Joanknecht (Oxfam Novib), Madelon Moorlag (Klaverblad) en Ronald Vermeulen (Achmea) hierover in gesprek. De sessie en de slides zijn terug te kijken.

Leeswijzer handreiking monitoring © Shutterstock

“Transparantie is van groot belang voor de dialoog met interne en externe stakeholders.” Met deze woorden introduceerde Bram Joanknecht (tevens voorzitter van de werkgroep Transparantie) zijn verhaal over het belang van transparantie en het werk dat de werkgroep de afgelopen tijd heeft verricht. De werkgroep heeft verschillende handreikingen opgesteld die uitleg geven over hoe je als verzekeraar transparantie kunt bieden. De productsessie is een van de manieren om deze onder de aandacht te brengen. Ook deed Bram het aanbod om de handreikingen op aanvraag verder toe te lichten tijdens de intervisiesessies of in een individueel gesprek.

Iteratief proces

Vermogensbeheerder Madelon Moorlag lichtte toe hoe Klaverblad tot zijn transparantiebeleid is gekomen en tegen welke dilemma’s de verzekeraar aanliep én nog steeds loopt. Want hoewel Klaverblad de afgelopen jaren stappen heeft gezet, benadrukte Madelon dat er sprake is van een iteratief proces waarbij je steeds meer leert over de inhoud van het convenant en over de taal van andere partijen. Het einddoel is om zo transparant mogelijk te zijn. Hoe zorg je er als middelgrote verzekeraar voor dat je een op maat gemaakte rapportage krijgt van je engagementbeheerder over de gevoerde engagementtrajecten en het stemgedrag? Dit was een van de dilemma’s die Madelon naar voren bracht.

Ronald Vermeulen legde uit hoe Achmea zijn ESG-beleid en transparantie heeft ingericht, op welke ESG-thema’s het bedrijf rapporteert, op welke manier, welke informatie wordt gedeeld en welke aandachtspunten er zijn. Hoe kun je transparant zijn en tegemoetkomen aan de wensen van de stakeholders zonder téveel informatie te delen?

Achmea en Klaverblad gaven een mooie inkijk in hun keukens en de open discussie over transparantie en rapporteren was heel nuttig voor verzekeraars.

 

Lees hier de presentatieslides van Achmea.

Lees hier de presentatieslides van Klaverblad.

Zelf aan de slag

De handreikingen die de werkgroep Transparantie heeft opgesteld, zijn te vinden op de toolspagina van het convenant. De leeswijzer geeft een overzicht van de verschillende handreikingen en de belangrijkste punten die daarin genoemd worden. Daarnaast heeft de werkgroep een lijst met positieve voorbeelden opgesteld.
Vragen over de handreikingen of behoefte aan meer uitleg? De werkgroep Transparantie vertelt graag meer. Stuur een e-mail naar verzekeringsconvenant@ser.nl.