Jaarbijeenkomst: All finance is impact finance

Afgelopen januari vond de jaarbijeenkomst van het Convenant IMVB Verzekeringssector plaats. Daarbij keken de aanwezigen terug op de behaalde resultaten blikten ze vooruit op de agenda van de resterende 1,5 jaar. Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst is beschikbaar.

Verzekeringen euro © Shutterstock
Onafhankelijk voorzitter Kees Vendrik leidde voor het eerst de bijeenkomst: “Wij staan met z’n allen voor de grote opgave om onze planeet leefbaar te houden. Ik ben ervan overtuigd dat we daar iedereen voor nodig hebben, dus ook de verzekeraar met beleggingsportefeuilles.” Hij haalde het credo ‘All finance is impact finance’ aan stelde zichzelf en de aanwezigen de vraag: wat wil je vervolgens bereiken? “Als we alleen naar de overheid of naar sectoren kijken, dan is het committeren een enorme opgave. Maar ook een enorme klus kun je uitvoeren, als je het op tijd en ambitieus doet,” aldus Vendrik.

Tussenresultaten monitoring

Liesbeth Enneking lichtte namens de onafhankelijke Monitoringscommissie de resultaten toe over de periode 1 januari – 31 december 2020. De verzekeraars zetten stappen op specifieke gebieden, zoals het identificeren van sectoren die gevoelig zijn voor ESG-risico’s en het integreren van impact-beoordelingen in interne processen. Tegelijkertijd zet de onafhankelijke Monitoringscommissie vraagtekens bij de haalbaarheid van alle afspraken uit het convenant. De Monitoringscommissie ziet nog onvoldoende versnelling, wel een significante vooruitgang bij het identificeren van risicovolle sectoren. De Stuurgroep geeft aan dat er op basis van het actieplan 2021 al veel instrumenten zijn ontwikkeld om stappen te zetten binnen het convenant. De komende tijd ligt de nadruk op bredere implementatie hiervan, met een focus op inhoud en interactie.

Afscheid Femke de Vries

Tijdens de jaarbijeenkomst werd ook afscheid genomen van Femke de Vries. Zij was vanaf de start in de zomer van 2018 de voorzitter van het convenant en kon dit niet langer combineren met haar andere werkzaamheden. Ze werd geroemd om haar deskundigheid, constructieve houding en verbindende rol naar alle partijen binnen het convenant. De Vries: “Het is een unieke vorm van samenwerking, die je nergens anders tegenkomt. Het vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid leren en samen verder komen, daar begint succes.” Ze blikt met trots terug op het gezamenlijk engagement dat op verschillende terreinen bereikt heeft, zoals bij de jaarthema’s ‘Toegang tot medicijnen’ en ‘Biodiversiteit’.

Lees het hele verslag van de jaarbijeenkomst.