Positieve voorbeelden van verzekeraars en beleggers rond transparantie over ESG

Transparantie en rapportage zijn belangrijke onderdelen van het internationaal MVO-convenant Verzekeringssector. De Werkgroep Transparantie van het convenant heeft een lijst met inspirerende voorbeelden opgesteld.

Weg in het bos © Shutterstock

Transparantie is voor verzekeraars van belang voor de naleving van de OESO-richtlijnen en de UNGP’s, en voor de dialoog met interne en externe stakeholders. De Werkgroep Transparantie van het convenant heeft daarom een lijst samengesteld met positieve voorbeelden rond transparantie over ESG-due diligence (Environmental, Social, Governance). Deze is bedoeld ter inspiratie en niet uitputtend. Bedrijven die een inspirerend voorbeeld willen delen, zijn van harte welkom dit te doen via verzekeringsconvenant@ser.nl.

De lijst met voorbeelden staat op de webpagina Publicaties van het Convenant, waar onder meer diverse handreikingen over transparantie staan en ESG-beleggingsraamwerken rond verschillende thema’s.