Terugblik webinar Controversiële Wapens en Wapenhandel

De vierde sessie in de reeks van de internationaal MVO-themakaders in het verzekeringsconvenant stond in het teken van controversiële wapens en wapenhandel met hoog-risicolanden. Dit themakader is een product van alle convenantspartijen van de verzekeringssector en vormt een raamwerk van de internationale standaarden die aan het thema gelinkt zijn en hoe beleggers hiermee om kunnen gaan.

Wapens © Shutterstock

Voorgezeten door Thijs van Brussel (PAX), gaven sprekers Cor Oudes (PAX) en Ruud Hadders (ACTIAM) een toelichting op het themakader, de risico’s als het gaat om beleggen en controversiële wapens en wapenhandel met hoog-risico landen, en handvatten hoe je als verzekeraar het themakader in de praktijk kunt brengen.

Vanuit de OESO-richtlijnen wordt voorgeschreven om een due diligence-proces te doorlopen om ESG-risico’s in beleggingsportefeuille te beheersen. De themakaders bieden ondersteuning aan verzekeraars om met geïdentificeerde ESG-risico’s aan de slag te gaan. Dit themakader zet uiteen hoe de ESG-risico’s rond controversiële wapens en wapenhandel kunnen worden beheerst.

Het webinar is hieronder terug te zien. Lees ook het themakader over controversiële wapens en wapenhandel en de NGO-expertiselijst om informatie rond een thema in te winnen.