Verbond organiseert webinar over IMVO-convenant

Op woensdag 26 september organiseert de Insurance Academy van het Verbond van Verzekeraars een webinar over het Convenant internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector. Het webinar geeft de deelnemers inzicht in wat binnen het convenant wordt verwacht. Het convenant is door de Algemene Ledenvergadering van het Verbond aangenomen als bindende zelfregulering.

Verbond van Verzekeraars © Verbond van Verzekeraars

Toelichting op afspraken

Deskundigen uit de bedrijfstak gaan tijdens het webinar in op de inhoud van het convenant en de verplichtingen die eruit voortvloeien. Ook reiken zij handvatten om uw beleggingsbeleid in lijn met de gemaakte afspraken te brengen en putten zij uit eigen praktijkervaring. Voor de live-deelnemers is het uiteraard mogelijk om via de chatfunctie actief aan het webinar deel te nemen en/of vragen te stellen. Bent u niet in de gelegenheid bent om live te kijken? Dan kunt u het webinar later terugkijken. De mogelijkheid om vragen te stellen is dan alleen niet meer aanwezig.

Dit webinar staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor niet-leden.
Deelname is vooral van belang voor medewerkers van verzekeraars die zich bezighouden met het beleggingsbeleid in het algemeen en duurzaam beleggen in het bijzonder, externe vermogensbeheerders van verzekeraars en verder voor iedereen die in het IMVO-convenant en duurzaam beleggen geïnteresseerd is.