Terugblik webinar Dierenwelzijn

De derde sessie in de reeks van de IMVO-themakaders in het verzekeringsconvenant stond in het teken van Dierenwelzijn. Dit themakader is een product van alle. Hierin zijn relevante richtlijnen, internationaal erkende principes en internationale verdragen meegenomen.

Biggen © World Animal Protection

Geleid door Femke de Vries, onafhankelijk voorzitter van het IMVO-convenant, hebben sprekers Kirsten Peeters (Ministerie van LNV), Peter van der Werf (Robeco) en Dirk-Jan Verdonk (World Animal Protection) een toelichting gegeven op het themakader en hoe deze in de praktijk toegepast kan worden in due diligence voor verzekeraars. Van der Werf lichtte in zijn bijdrage het engagement met bedrijven toe in voor dierenwelzijn relevante sectoren. Daarbij kwamen onder meer productveiligheid, innovatie, en arbeidsomstandigheden aan de orde.

Terugzien

Vanuit de OESO-richtlijnen wordt voorgeschreven om een due diligence proces te doorlopen om ESG risico’s in de beleggingsportefeuille te beheersen. Hierbij dient het thema dierenwelzijn te worden meegenomen. Op deze manier kunnen de ESG-risico’s in het kader van dierenwelzijn worden beheerst. Het ondertekenen van ‘The Business Benchmark on Farm Animal Welfare’ en ‘The Farm Animal Investment Risk & Return Initiative’ is een laagdrempelige manier voor verzekeraars om als eerste stap invulling te geven aan dierenwelzijn.

Het webinar is terug te zien voor meer informatie over de toepassing van dierenwelzijn in het beleggingsbeleid. Het themakader dierenwelzijn vindt u hier. Ook is er de NGO-expertiselijst om informatie rondom een thema in te winnen.

Presentaties webinar en FAQ