Terugblik webinar Klimaat en Energietransitie

Onlangs vond het eerste webinar plaats over de speciaal ontwikkelde raamwerken die handvatten bieden voor het ontwikkelen van thematisch beleggingsbeleid binnen de verzekeringssector. De eerste sessie stond in het teken van Klimaat en Energietransitie.

Bomen © Shutterstock

Inzicht

Sprekers Sanne van Keulen (Natuur & Milieu), Jos Gijsbers (a.s.r.) en Nathalie van Toren (Nationale Nederlanden), namen onder leiding van Femke de Vries (onafhankelijk voorzitter van het Convenant) de aanwezigen mee in de inhoud van het internationaal MVO-raamwerk wanneer een verzekeraar belegt of overweegt te beleggen in voor klimaatverandering relevante sectoren. De OESO-richtlijnen schrijven dan voor om hierbij het due diligence-proces te doorlopen om de ESG-risico’s te beheersen. Kort gezegd komt het erop neer dat verzekeraars inzicht dienen te krijgen in de klimaatvoetafdruk van een beleggingsportefeuille, bijvoorbeeld door data over de (toekomstige) uitstoot van individuele beleggingen in kaart te brengen, onder meer via CO2-emissiedata over de (in)directe CO2-uitstoot van een bedrijf.

Terugkijken

Het webinar is terug te zien voor meer tips en handvatten. Bekijk hier de presentaties van de sprekers. De vragen die tijdens het webinar zijn gesteld, zijn in een apart document beantwoord. Voorbeelden van deze vragen zijn:

  • Hoe hebben de verzekeraars het opzetten van het thematisch beleid aangepakt?
  • Welke relevante onderzoeken van de ngo’s kunnen gebruikt worden?
  • Hoe helpt het ministerie van Financiën de verzekeraars met het implementeren van het internationaal MVO-convenant?
  • Welke mogelijkheden hebben kleinere verzekeraars op het gebied van engagement?