Terugblik webinar Landrechten

De laatste sessie in de reeks van de internationaal MVO-themakaders in het verzekeringsconvenant stond in het teken van Landrechten. Dit themakader is een product van alle convenantspartijen van de verzekeringssector en vormt een raamwerk van de internationale standaarden die aan het thema gelinkt zijn en hoe beleggers hiermee om kunnen gaan.

Werken op land © Opmeer Reports

Voorgezeten door Femke de Vries, onafhankelijk voorzitter van het convenant, gaven Imke Greven (Oxfam Novib), Roger Wildeboer Schut en Heike Cosse (AEGON) een toelichting op het themakader, de risico’s als het gaat om landrechten en handvatten voor hoe je als verzekeraar het themakader in de praktijk kunt brengen.

Vanuit de OESO-richtlijnen wordt voorgeschreven om een due diligence-proces te doorlopen om ESG-risico’s in de beleggingsportefeuille te beheersen. De themakaders bieden ondersteuning aan verzekeraars om met geïdentificeerd ESG-risico’s aan de slag te gaan. Dit themakader zet uiteen hoe de ESG-risico’s met betrekking tot landrechten kunnen worden beheerst.

Het webinar is hieronder terug te zien. Lees ook het themakader over Landrechten en de NGO-expertiselijst om informatie rondom een thema in te winnen.