Nieuws

Workshop UNGP Reporting Framework

03-10-2019

Op 19 september organiseerde eén van de werkgroepen van het Verzekeringsconvenant een workshop over de UN Guiding Principles Reporting Framework.

Interesse vanuit Duitsland voor verzekeringsconvenant

26-09-2019

Hoe werkt het Nederlandse Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen in de verzekeringssector? Welke uitdagingen levert dat de financiële sector op? Wat werkt wel en wat niet?” Zomaar wat vragen van Michaele Spaeth van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het Verbond van Verzekeraars.

Klimaatcommitment in uitvoering binnen het verzekeringsconvenant

25-07-2019

De Nederlandse financiële sector heeft op 10 juli een commitment ondertekend om bij te dragen aan het nationale Klimaatakkoord. Het Platform Carbon Accounting Financials heeft een methode ontwikkeld om de CO2-impact van beleggingen te berekenen.

Tweede parktijkcasus behandeld binnen verzekeringsconvenant

23-07-2019

Partijen in het verzekeringsconvenant hebben samen een tweede casus voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in de verzekeringssector uitgewerkt. Tijdens de sessie werd aan de hand van een praktijkcasus besproken welke positieve impact Nederlandse verzekeraars kunnen inzetten in een internationale sector.

Verslag werkconferentie klimaat: beleggers willen positieve impact hebben

09-07-2019

De financiële sector wil actief meedenken over de financiering van de energietransitie. Het IMVO-convenant voor de verzekeringssector speelt daarin een belangrijke rol, zo bleek tijdens de Klimaatwerkconferentie op 25 juni bij het Verbond van Verzekeraars in Den Haag.

Directeuren in dialoog over voortgang convenant

24-05-2019

De directeuren van alle deelnemende partijen aan het IMVO-convenant in de Verzekeringssector kwamen in mei bij elkaar om de voortgang van de afspraken van het convenant met elkaar te bespreken. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren ondermeer voortgang van verschillende werkgroepen, het thema klimaatverandering en enkele praktijkcasussen.

Verzekeringsconvenant behandelt eerste praktijkcasus

14-05-2019

Partijen in het verzekeringsconvenant hebben samen een eerste casus voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in de verzekeringssector uitgewerkt. Tijdens de sessie werd aan de hand van een praktijkcasus besproken welke positieve impact Nederlandse verzekeraars kunnen inzetten in een internationale sector. Vanuit NGO’s, vakbonden en overheid werd bekeken welke kennis zij daarbij in konden zetten.

Monitoring verzekeringsconvenant van start

23-04-2019

Bij alle partijen en verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland, wordt jaarlijks gemeten in hoeverre de afspraken in het convenant zijn uitgevoerd. Dit jaar wordt dit onderzoek voor het eerst uitgevoerd. Ook wordt gekeken hoe ver de partijen samen al zijn met de gezamenlijke afspraken.

Masterclass voor verzekeraars gericht op implementatie duurzaam beleggen

01-11-2018

Op 30 oktober heeft het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met de Vereniging van Beleggers en Duurzame Ontwikkeling (VBDO) een Masterclass Duurzaam Beleggen georganiseerd, speciaal gericht op middelgrote en kleine verzekeraars. Doel van de Masterclass was om een beeld te schetsen van hoe je duurzaam beleggen kunt integreren in de organisatie en wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn op het gebied van duurzaam beleggen. Aanleiding voor de Masterclass is het onlangs afgesloten IMVO-convenant in de verzekeringssector.

IMVO Convenanten op agenda Child Rights & Business Conferentie

25-10-2018

Save the Children organiseert jaarlijks de Child Rights & Business Conferentie. Ook dit jaar kwamen medewerkers van Save the Children van over de hele wereld een week lang bij elkaar om te spreken over de ontwikkelingen en activiteiten van Save the Children rond Child Rights & Business.