Ewald Wermuth nieuwe voorzitter convenant Voedingsmiddelensector

Ewald Wermuth is de nieuwe voorzitter van het internationaal MVO-convenant voor de voedingsmiddelensector. De stuurgroep van het convenant heeft zijn benoeming deze week bekrachtigd.

Ewald Wermuth nieuwe voorzitter convenant Voedingsmiddelensector

Gedurende zijn loopbaan heeft Wermuth zich in uiteenlopende posities ingezet voor landbouw en voedsel, ketenverduurzaming, ontwikkelingssamenwerking en internationale handel, zowel in Nederland als daarbuiten. "Fantastisch dat de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie, supermarkten, vakbonden, overheid en maatschappelijke partijen met het convenant voedingsmiddelen de handen inéén hebben geslagen. Die samenwerking is inderdaad hard nodig om de vele toeleveringsketens voor ons voedsel verder te verduurzamen. Die ambitie ondersteun ik als voorzitter ten volle en wil ik met alle partijen de komende drie jaar door concrete stappen te zetten, verder brengen. Er gebeurt al veel maar er moet ook nog veel gebeuren”, aldus Wermuth.

Ewald Wermuth is senior fellow (en voormalig directeur) van het European Centre for Development Policy Management, een onafhankelijke denktank gericht op inclusieve en duurzame beleidsontwikkeling in Europa en Afrika. Daarvoor was hij directeur International Public Affairs bij het Initiatief Duurzame Handel, dat zich richt op het verduurzamen van de internationale handel en mondiale toeleveringsketens door het stimuleren van publiek-private samenwerking.

Daarnaast is Wermuth voorzitter van de foodFIRST coalitie, een samenwerkingsplatform van de ministeries van LNV en Buitenlandse Zaken, bedrijfsleven, NGO’s en kennisinstituten ter bevordering van landbouw in Afrika. Ook is hij waarnemend bestuurder van denktank Stichting Socires. Tevens bekleedde hij senior beleids- en directiefuncties bij verschillende ministeries en het Productschap Margarine, Vetten en Oliën.

Internationaal

Zijn internationale ervaring omvat benoemingen als ambassadeur/permanent vertegenwoordiger bij diverse VN-organisaties voor voedsel en landbouw. Ook was hij voorzitter en/of bestuurslid van de Internationale Grondstoffenorganisaties (koffie, cacao, graan) in Londen en voorzitter van de OESO ad hoc Groep voor voedselveiligheid, die rapporteerde aan de G8-top in Okinawa, Japan.

Ewald Wermuth heeft een doctoraal politieke wetenschappen en een post-doctoraal internationaal recht van de Universiteit Leiden. Hij werkte als trainee op het Secretariaat-Generaal van de Europese Commissie, was een Marshall Memorial Fellow bij het German Marshall Fund in Washington en voltooide het INSEAD Advanced Management Program in Fontainebleau.