Heineken neemt toegang tot herstel en verhaal serieus

Het internationaal MVO-convenant Voedingsmiddelensector interviewde Benjamin Gatland, Director Social Sustainability van Heineken and Diane Zivkovic, Director Global Business Conduct over hun benadering van herstel en verhaal en hun klachtenmechanisme. Dit mechanisme is van cruciaal belang om de zakelijke gedragscode van Heineken te handhaven.

Benjamin Gatland en Diane Zivkovic Benjamin Gatland en Diane Zivkovic | © Heineken

In het interview legt Heineken uit hoe hun Speak Up-systeem werkt en hoe het bedrijf follow-up geeft aan gevallen die door belanghebbenden zijn aangedragen. De geïnterviewden lichten hun praktische standpunt toe en doen aanbevelingen voor andere bedrijven over de toegang tot herstel en verhaal.

Het Convenant heeft als doel de gepaste zorgvuldigheid (due diligence) bij bedrijven in de voedingsmiddelensector te versterken. Een van de belangrijkste onderdelen van het due diligence-proces is het voorzien in mogelijkheden tot verhaal en meewerken aan herstel, indien van toepassing. Daarom wordt van bedrijven verwacht dat ze ervoor zorgen dat mogelijk benadeelden toegang hebben tot herstel en verhaal, bijvoorbeeld door een klachtenmechanisme in te stellen.