Convenant Voedingsmiddelen publiceert monitoringsinstrument

Het IMVO-convenant Voedingsmiddelen heeft een monitoringsinstrument voor bedrijven uitgewerkt.

Ondertekening overeenkomst © Shutterstock

Het monitoringsinstrument is een tool die bedrijven inzicht geeft in welke stappen zij kunnen nemen in het verduurzamen van hun productieketens. De tool is dit voorjaar in gebruik genomen door de eerste bedrijven. Op geaggregeerd niveau communiceert het convenant hier jaarlijks over in de jaarrapportage. De eerste jaarrapportage verschijnt in september.

Jaarlijks voortgang volgen

Eén van de afspraken in het convenant is dat bedrijven jaarlijks voortgangsinformatie aanleveren over het nakomen van de afspraken in het convenant. Bedrijven geven hierin aan hoe zij hun keten in beeld krijgen en omgaan met risico’s in hun keten. Deze plannen maken de bedrijven op basis van imvo-risicomanagement (due diligence), volgens de richtlijnen van de OESO en de VN. Het aantal deelnemende bedrijven dat gebruik maakt van het instrument moet jaarlijks groeien, afgesproken is dat aan het eind van de looptijd van het convenant alle aangesloten bedrijven bij branches CBL, FNLI en KNSV meedoen. Dit geeft een goed inzicht in het commitment aan due diligence volgens het convenant.

Vragenlijst

De tool bevat een vragenlijst met 167 vragen. Volgens de afspraken binnen het convenant besteden bedrijven aandacht aan een aantal hoofdonderwerpen, zoals de aanwezigheid en integratie van IMVO-beleid, een klachtenmechanisme, inzicht in de risico’s in de productieketens en een prioritering en plan van aanpak voor de belangrijkste risico’s en communicatie over IMVO.