Verstegen Spices & Sauces en Fairfood starten pilot met nootmuskaat

Bedrijven die zich inzetten voor leefbaar loon, krijgen hulp van de modernste technologie. Specerijenfabrikant Verstegen en Fairfood zijn een pilot gestart met nootmuskaat en blockchaintechnologie.

© Unsplash

Marianne van Keep, directeur duurzaamheid, specerijenfabrikant Verstegen:
‘We stimuleren de boer zijn opbrengst te verhogen’

“Leefbaar inkomen vraagt om transparantie. Zichtbaar maken wat de prijs is die een boer voor zijn product krijgt en wat er daarna in de keten gebeurt. Blockchaintechnologie kan ons daarbij helpen. Fairfood had al ervaring met de keten van kokosnoten en koffie, we zijn nu samen een pilot met nootmuskaat begonnen, onder het motto ‘Back to the origin’. Volgend jaar komen er 20 specerijen bij en uiteindelijk wordt het standaard.

We willen er drie doelen mee bereiken; voor de consument, de producent en onszelf als bedrijf. De consument vindt het steeds belangrijker om te weten waar producten vandaan komen. De boer/ producent krijgt meer inzicht in de keten: de verschillen in prijs en kwaliteit, de weg die het product aflegt. Voor ons als bedrijf is het belangrijk om met de boer te kunnen communiceren. Over kwaliteit en prijs, maar ook over manieren om de kwaliteit of opbrengst van de oogst te verbeteren.

De prijs die wij voor specerijen betalen, ligt hoger dan de marktprijs. Toch behalen kleine boeren daar geen leefbaar inkomen mee. Dat lossen wij niet op door een hogere prijs te betalen, maar door de boer te leren de opbrengst en kwaliteit van zijn producten te verhogen. Als een boer zich ontwikkelt, kan hij over 20 jaar nog steeds aan ons leveren. Dat is in zijn en ons belang.

We hadden het blockchain-project ook zonder het Convenant Voedingsmiddelen wel opgepakt, maar het convenant helpt er zeker bij. Het mooie is dat er dankzij het convenant nieuwe verbanden ontstaan met ngo’s, vakbonden en overheid. De samenwerking met ngo’s maakt duidelijk dat we niet tegenover maar naast elkaar staan als het gaat om de verduurzaming van onze sector.”

Sander de Jong, directeur Fairfood:
‘Over tien jaar zijn alle ketens digitaal’

“Fairfood is een van de eerste ngo’s die blockchaintechnologie hebben omarmd. Deze technologie helpt om een hele keten transparant te maken, van de boer tot de consument. Wij zijn begonnen met pilots in de ketens van kokosnoten en koffie, nu gaan we met specerijen aan de slag.
Wij zien een groeiende groep consumenten die wil weten waar voedsel vandaan komt, wat de boer ervoor gedaan heeft en of die boer een eerlijke prijs heeft gekregen. Met blockchain herstellen we de verbinding tussen producent en consument. We geven de boer en voedselwerkers aan het begin van de keten namelijk een digitale identiteit. Via een eenvoudige mobiele telefoon krijgen zij toegang tot de keten. In onze eerste pilot kon de consument de boer zelfs een berichtje sturen om hem te bedanken voor de kokosnoot.

Blockchaintechnologie levert het bewijs van oorsprong, kwaliteit en prijs. Wij verwachten niet dat alle consumenten de QR-code van elk product gaan scannen om de herkomst te achterhalen. Maar het feit dat het kan, geeft de consument het vertrouwen dat de fabrikant zijn zaken op orde heeft.
De blockchaintechnologie gaat de handelsketen ongetwijfeld beïnvloeden. Een boer kan hierdoor toegang krijgen tot andere partijen, bijvoorbeeld voor advisering en financiering. Maar we moeten het wel op een veilige manier doen. Dat betekent dat we het eigenaarschap van data bijvoorbeeld goed moeten regelen, om nieuwe Facebook-drama’s rond privacy en data-eigendom te voorkomen.

De verwachting is dat binnen tien jaar alle supply chains digitaal zijn en dat ook de meest afgelegen gebieden dan internetdekking hebben. Daar anticiperen wij op. Wij willen boeren hoe klein ze zijn en hoe afgelegen ze ook zitten, aansluiten op de digitale economie en toegang geven tot internationale markten. Daarmee verhogen we hun kansen op een waardig bestaan.”