Nieuwe online tool helpt bedrijven in voedingsmiddelensector met due diligence

Het internationaal MVO-Convenant Voedingsmiddelen heeft een nieuwe self-assessment tool gelanceerd. De online tool helpt bedrijven om inzicht te krijgen in hun vorderingen op het gebied van due diligence. Met de aanbevelingen en het bijbehorende ondersteuningsmateriaal kunnen verbeteringen worden doorgevoerd in het due diligence proces.

Rijst planten © Shutterstock / FenlioQ

De online tool is ontwikkeld op initiatief van FNLI en KNSV, met inbreng vanuit de vakbonden en ngo’s. Bedrijven worden stapsgewijs door het due diligenceproces geleid, waarbij duidelijk wordt welke opgaven er liggen, wat de volgende stap kan zijn en op welke thema’s samenwerking mogelijk is. Bovendien voorziet de tool mkb-bedrijven van maatwerkadvies om methodisch en gestructureerd met due diligence aan de slag te gaan. Hiermee wordt een belangrijke doelstelling van het convenant, het ondersteunen van bedrijven bij de ontwikkeling van hun due diligence proces, gerealiseerd.

Maatwerkadvies en ondersteuning

Aan de online tool is een stappenplan gekoppeld. Het stappenplan geeft bedrijven praktische handvatten om met IMVO-risicomanagement aan de slag te gaan. Bij het invullen van de tool worden mkb-bedrijven afhankelijk van de antwoorden over hun due diligence aanpak naar een passende stap in het stappenplan verwezen. De stappen zijn in lijn met de OESO-richtlijnen.

Factsheets risicogrondstoffen

Bedrijven hebben daarnaast de mogelijkheid om 12 factsheets over grondstoffen te raadplegen. Het gaat om grondstoffen die breed worden toegepast en bekend staan om een verhoogd sociaal en/of milieurisico, zoals cacao, kokos(olie) en cashewnoten. Ze bevatten informatie over mogelijke risico’s in de toeleveringsketens en te ondernemen acties. Ngo’s en vakbonden stellen hiervoor graag hun kennis en netwerken ter beschikking.

Voorbereiding op IMVO-wetgeving

Bedrijven die nu werk maken van due diligence zijn beter voorbereid op toekomstige IMVO-wetgeving. Zowel op Europees als nationaal niveau is op dit moment wetgeving in de maak. Aan de basis van IMVO-wetgeving liggen internationale richtlijnen, zoals die van de OESO en VN. Het Convenant Voedingsmiddelen is in lijn met deze richtlijnen en helpt bedrijven met een goede voorbereiding.

Het stappenplan en de factsheets zijn te raadplegen via de publicatiepagina.