Trainingen voor deelnemers convenant voedingsmiddelensector

Om bedrijven en partijen vanuit een gezamenlijk kader van start te laten gaan met de afspraken binnen het convenant, organiseerden partijen twee trainingen over leefbaar loon en ‘due diligence’. Diverse bedrijven uit de supermarkt- en voedingsmiddelensector, maatschappelijke organisaties en overheid namen deel aan de trainingen op 19 en 20 september.
Twee trainingen over leefbaar loon en ‘due diligence’ © SER

Risicomanagement door bedrijven

Eén van de afspraken in het convenant is dat alle via de brancheorganisaties aangesloten bedrijven ‘due diligence’ toe passen. Dit due diligence proces, ofwel imvo-risicomanagement, dat dient om negatieve effecten in de voedingsmiddelenketen te kunnen identificeren, te voorkomen of te herstellen, is gebaseerd op OESO-richtlijnen voor multinationale bedrijven en de UN Guiding Principles of Business and Human Rights. Het internationale adviesbureau Shift gaf een workshop due diligence om partijen hierin mee te nemen.

Training leefbaar loon

Leefbaar loon is één van de thema’s waar partijen gezamenlijk in projecten aan werken. Om verder uit te werken hoe partijen binnen het convenant samen invloed hierop kunnen uitoefenen, organiseerden partijen een kennissessie bij de SER. Naar aanleiding hiervan worden gezamenlijke projecten verder vormgegeven.