Verslag webinar ‘Opzetten en financieren van lokale projecten in productielanden voor duurzamere voedselketens’

Op donderdag 9 juli 2020 hield het IMVO-convenant Voedingsmiddelen, samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, een webinar voor bedrijven over het opzetten en financieren van projecten in productielanden voor de verduurzaming van voedselketens.

Werknemers op rijstveld in Azië. Illustratie bij IMVO Convenanten. © Shutterstock

Hoe kan een bedrijf samenwerken met branchegenoten, maatschappelijke organisaties en andere partners in projecten? Wat voor subsidiemogelijkheden bieden het Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO) en het Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK) voor het opzetten van projecten? En wat voor stappen dienen er genomen te worden naar een projectaanvraag? Dit zijn vragen die aan bod kwamen tijdens het webinar, waaraan zo’n 60 mensen deelnamen. Aan de hand van vele voorbeelden hebben zij kennis gemaakt met mogelijke projectideeën, samenwerkingspartners en financieringsmogelijkheden voor het opzetten van projecten.

Samenwerking

Het webinar werd geopend door Willem Jan Laan (FNLI) met een krachtige boodschap over het belang van enerzijds samenwerken met verschillende partijen om de juiste expertise en middelen te bundelen en anderzijds het blijven ontwikkelen van de interne MVO-expertise, gegeven haar commerciële belang. De FNLI steunt hierin haar leden om zo (gezamenlijk) projecten te ontwikkelen.

Na deze aftrap spraken Silvester Botman (RVO) en Elske Mouw (Spicemasters) over de fondsen FVO en FBK, waarbij Botman verschillende mogelijkheden voor projecten liet zien aan de hand van voorbeeldprojecten uit de fondsen. Ook ging hij in op de procedures om tot een projectfinanciering te komen vanuit FVO en FBK. Om dit concreter te maken belichtte Mouw vanuit haar perspectief als MKB-ondernemer de ervaringen van Spicemasters over een FBK-project over zwarte peper in Vietnam, wat zij zijn gestart samen met de consortiumpartners (Doensfood, Solina en de KNSV). Zij nam de deelnemers mee in de afwegingen die het consortium heeft gemaakt om met dit project te starten, de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de projectaanvraag en gedurende het project, en hoe de samenwerking verloopt met branchegenoten, RVO en andere betrokkenen.

Lokale netwerken

Marco Dubbelt (Global March), Dicky de Morrée (ICCO) en Marieke de Vries den Hollander (CNV) spraken namens de maatschappelijke organisaties van het Convenant Voedingsmiddelen over hun ervaringen met het opzetten van projecten in samenwerking met bedrijven. Voor het opzetten van projecten in productielanden is het namelijk belangrijk als bedrijven samenwerken met maatschappelijke organisaties, omdat deze een lokaal netwerk en expertise hebben evenals ervaring met subsidieaanvraagtrajecten en internationaal projectmanagement. Dit werd geïllustreerd aan de hand van lopende FVO en FBK projecten, zoals een palmolie-project in Indonesië en een project over chilipepers in India.

Informatie opzet projecten

Bedrijven die geïnteresseerd zijn in het opzetten van projecten kunnen vrijblijvend contact opnemen met de maatschappelijke organisaties. Hiervoor is een brochure inclusief expertiselijst van de verschillende maatschappelijke organisaties uit het convenant gedeeld met de deelnemers aan het webinar. Voor meer informatie over de fondsen FVO/FBK en/of contactgegevens voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek met RVO kunt u deze brochure downloaden.

Met een hartelijke uitnodiging van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de maatschappelijke organisaties uit het convenant, hopen we dat bedrijven geïnspireerd en geïnformeerd zijn geraakt om zich verder te verdiepen in het opzetten van projecten om zo risico’s in hun productieketen te identificeren en aan te pakken. Neem voor meer informatie contact met ons op via internationalrbc-agreements@ser.nl.