IMVO Pilots Natuursteen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een subsidie verstrekt voor het uitvoeren van pilots IMVO in de Natuursteensector. De looptijd van de pilots is 2017-2020. Partijen die samen werken aan een convenant voor de natuursteensector, houden samen de vinger aan de pols bij de uitvoer van de pilots. Zodra er een convenant ondertekend wordt in deze sector, vormen de pilots direct een onderdeel in de uitvoering van gemaakte afspraken.
Partijen die met elkaar in gesprek zijn om te komen tot een convenant in de natuursteensector hebben samen een subsidieaanvraag gedaan voor deze pilots. Aan tafel zitten de Brancheorganisaties Algemene Nederlandse Bond Van Natuursteenbedrijven (ABN), Bond voor Aannemers in Tegelwerken (BOVATIN), Vereniging DI-stone, de Rijksoverheid, de vakbond FNV, de coalitie Stop Kinderarbeid, de Landelijke India Werkgroep (LIW) en de bedrijven Arte di Granito bv en Michel Oprey & Beisterveld.

Partijen hebben samen het bedrijf Soeters Management aangewezen om de projectleiding op zich te nemen. Partijen hebben samen de Sociaal-Economische Raad (SER) aangewezen het secretariaat te voeren voor de pilots. De SER begeleidt tevens de onderhandelingen om te komen tot een convenant voor deze sector. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een subsidie verstrekt voor de pilots voor de periode 2017-2020.