Ondertekenaars

Op 4 juli 2016 heeft een vijftigtal bedrijven in de kleding- en textielsector het convenant ondertekend. Sindsdien is het aantal ondertekenaars toegenomen. Het doel is dat het convenant in 2021 door 80% van alle kleding- en textielbedrijven actief op de Nederlandse markt is ondertekend. Alle ondertekenaars onderschrijven de doelen en afspraken in het convenant.

Daarnaast maken de bedrijven in het derde jaar na ondertekening openbaar welke risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden, milieu en dieren er spelen in hun supply chain en wat ze hieraan doen. Hiermee houden de bedrijven die het convenant hebben ondertekend rekening met criteria die zijn gesteld aan de transparantie van de bedrijven. Na 4 juli 2019 gaat de jaarlijkse beoordelingsronde van start. Tijdens deze ronde wordt beoordeeld of de communicatie van derdejaars bedrijven voldoet aan de gestelde criteria. Bedrijven die na 1 januari 2017 het convenant hebben ondertekend zijn dit jaar (2019) nog niet verplicht om te communiceren over hun risico-aanpak.

Lijst van deelnemers met datum van ondertekening en duurzaamheidspagina

*Dit bedrijf is lid via de Bündnis für nachhaltige Textilien


Overzicht merken die in verleden deelnamen aan het Convenant

Sinds de start van het Convenant zijn een aantal ondertekeningen komen te vervallen door faillissement, bedrijfsbeëindiging en overname door een ander bedrijf. Dit zijn geldige redenen voor het ontbinden van de overeenkomst, welke ook vermeld zijn in het Convenant.

De volgende merken zijn geen deelnemer meer van het Convenant:

 • Nieuwenhuis Corporate Fashion
 • Progarments China Ltd
 • Exelle
 • Varova Fashion BV (Ontour, Mees, Gsus, Less, JC Rag)
 • Gsus
 • JC Rags
 • Less
 • Mees
 • Witteveen Mode B.V.
 • Jolo Fashion GmbHv
 • Men at Work
 • MC Collignon The Concious Collection
 • Coolcat Fashion B.V.
 • Montagny B.V.
 • Biz-Niz Confectie B.V.
 • Van Engelen en Evers
 • Manderley Fashion B.V.
 • Sandwich (Veldhoven International B.V.)